ชุมนุมฤาษีในงาน “พุทธศาสตร์มุนีศิลป์ภูมิปัญญาพื้นถิ่นตักสิลา” ณ มหาสารคาม

จัดยิ่งใหญ่ “พุทธศาสตร์มุนีศิลป์ภูมิปัญญาพื้นถิ่นตักสิลา 2019” ณ จ.มหาสารคาม ปีนี้มีกลุ่มฤาษีและเหล่าผู้ศรัทธาในความเชื่อและมรดกภูมิปัญญาสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศเดินทางมารวมตัวกันอย่างคับคั่ง 
ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน “ พุทธศาสตร์มุนีศิลป์ภูมิปัญญาพื้นถิ่นตักสิลา” หรือในชื่อ”มุนีศิลป์ เฟสติวัล 2019″ โดยมีกลุ่มฤาษีและเหล่าผู้ศรัทธาในความเชื่อ และมรดกภูมิปัญญาสาขาต่าง ๆ เดินทางมาจากทั่วประเทศ เพื่อร่วมงานและปฏิบัติธรรมกันอย่างคับคั่ง

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า “งานพุทธศาสตร์ มุนีศิลป์ภูมิปัญญาพื้นถิ่น ตักสิลา 2019” เป็นกิจกรรมที่ดีที่ได้เปิดกว้างในด้านวัฒนธรรม และศาสตร์สาขาต่างๆ ในเชิงวิชาการมากกว่าจะเป็นเรื่องงมงาย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ผู้ร่วมงานเกิดองค์ความรู้จากการได้รับชม รับฟัง ศาสตร์สาขาต่างๆ ศิลปวัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญาพื้นถิ่น และเรียนรู้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมจึงมีความจำเป็นในการส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งหลังจากงานในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมงานจะได้นำความรู้ ความสนุกสนาน บันเทิง หรือประสบการณ์ดีๆ ที่ได้จากการร่วมงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และครอบครัว

ด้าน ว่าที่พันตรีประภาส สะท้านอิทธิฤทธิ์ วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ฝ่ายจัดงานฯ กล่าวว่า ถือเป็นเกียรติที่จังหวัดได้จัดงาน “พุทธศาสตร์มุนีศิลป์ ภูมิปัญญาพื้นถิ่น ตักสิลา 2019” ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดมหาสารคามเคยจัดงานชุมชนุมฤาษีโลกมาแล้ว แต่ในปีนี้ได้ยกระดับและจับมือกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม และมูลนิธิฤาษีพระมุนีฯ ได้ร่วมกำหนดแผนงานและได้ดำเนินการจัดงาน พุทธศาสตร์ มุนีศิลป์ ภูมิปัญญาพื้นถิ่นตักสิลา 2019 ขึ้น โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการแสดงศาสตร์ศิลป์ภูมิปัญญาพื้นถิ่น และการเสวนาทางด้านวิชาการขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญาพื้นถิ่น ความเชื่อ ให้เกิดขึ้นในรูปแบบวิชาการเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่จากการเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านต่างๆ ให้เกียรติถ่ายทอดองค์ความรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้อีกด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดมหาสารคาม กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น