คลังจังหวัดระนอง จัดกิจกรรมฝึกสอนการทำผลิตภัณฑ์จากไม้โพธิ์ทะเลและกะลามะพร้าว

คลังจังหวัดระนอง จัดกิจกรรมฝึกสอนการทำผลิตภัณฑ์จากไม้โพธิ์ทะเลและกะลามะพร้าว

ระนอง-(17ส.ค.62) ที่ โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดระนอง (คบจ.) จัดกิจกรรมฝึกสอนการทำผลิตภัณฑ์จากไม้โพธิ์ทะเลและกะลามะพร้าว แก่เด็ก เยาวชน ในพื้นที่

เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการทำผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึกชุมชนที่มีอยู่แล้ว ให้เกิดรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของตลาด พร้อมทั้งสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ต่อยอดโครงการพัฒนาอาชีพไทยนิยมยั่งยืนให้เป็นสินค้า OTOP

โดยมีนายสมหมาย ทิพย์บุญทอง ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องการทำผลิตภัณฑ์จากไม้โพธิ์ทะเลและกะลามะพร้าว มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น