รวมพลังจิตอาสาบริจาคเลือดถวายพระเทพฯ

สระแก้ว – กศน.เปิดงานโครงการวันรักการอ่าน เทิดพระเกียรติเฉลิมฉลองครบ 10 ปี ทศวรรษแห่งการอ่าน-วันอนุรักษ์มรดกไทย และรวมพลังจิตอาสาบริจาคโลหิตถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 63 พรรษา 2 เมษายน 2561

เมื่อวันที่ 2 เม.ย.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัด เดินทางไปเป็นประธาน พร้อมด้วย นางจิรพรรณ เพ็ญพาส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว พ.อ.เฉลิม เนียมช่วย รอง ผอ.รมน.สระแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการ ในการเปิดงานโครงการวันรักการอ่าน ประจำปี 2561 เฉลิมฉลองครบ 10 ปี ทศวรรษแห่งการอ่าน (พ.ศ.2552-2561) และวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 โดยมีนายโกวิท สละชั่ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว และนายแพทย์สมคิด ยึดประโคน รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รายงานโครงการรวมพลังจิตอาสาบริจาคโลหิตถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 63 พรรษา 2 เมษายน 2561 ซึ่งภายในงานเปิดโอกาสให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พ่อค้า ประชาชน และผู้ที่ประสงค์จะบริจาคเลือด สามารถเข้าร่วมบริจาคได้ด้วย

นายโกวิท สละชั่ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า โครงการวันรักการอ่าน ประจำปี 2561 เฉลิมฉลองครบ 10 ปี ทศวรรษแห่งการอ่าน และวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้วันที่ 2 เม.ย.เป็นวันรักการอ่านตามมติคณะรัฐมนตรี สิงหาคม 2552 กำหนดให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ พ.ศ.2552-2561 เป็นทศวรรษการอ่าน สำนักงาน กศน.จึงเห็นสมควรให้จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีของการดำเนินงาน ด้านการส่งเสริมการอ่านขึ้นที่สำนักงาน กศน.ทุกแห่ง โดยให้พิจารณาแนวทางการจัดงานให้เหมาะสม จึงเห็นควรนำเสนอนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านจากแนวพระราชดำริด้านการอ่านตามองค์ประกอบ 3 ประการ คือ เป็นผลงานตามพระราชดำริ ,เป็นประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและสังคม และเป็นผลงานที่บังเกิดผลในทางการสร้างจิตสำนึก สร้างขวัญกำลังใจและเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

นายโกวิท กล่าวอีกว่า เมื่อวันที่ 26 ก.พ.2528 รัฐบาล พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ได้ประกาศให้เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย และยังมีการจัดตั้งกองทุนอนุรักษ์มรดกไทยขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมไทย เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักในความสำคัญของการมีวินัยรักการอ่าน และเห็นความสำคัญของคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ

ทางด้าน นายแพทย์สมคิด ยึดประโคน รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว กล่าวด้วยว่า โครงการรวมพลังจิตอาสาบริจาคโลหิตถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 63 พรรษา 2 เมษายน 2561 พสกนิกรทุกหมู่เหล่า จะได้ร่วมกันถวายความจงรักภักดี เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นองค์กรสังกัดสภากาชาดไทย เป็นกำลังสำคัญในการรณรงค์จัดหาผู้บริจาคโลหิตและรับบริจาคโลหิต ร่วมกับสาขาบริการโลหิตประจำจังหวัด เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และมีภารกิจในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน ด้อยโอกาส และยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 63 พรรษา 2 เมษายน 2561 ,เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาโลหิตจากสาขาบริการโลหิตอื่น ,เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริจาคโลหิต ได้มีโอกาสเปลี่ยนถ่ายโลหิต ,สร้างจิตสำนึก เสียสละ และลดภาวะการขาดแคลนโลหิต รวมทั้งลดอัตราความเสี่ยงการเสียชีวิตของผู้ป่วยด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสระแก้ว กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น