กรมการปกครองบุกห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขาลพบุรี จับร้านตุ๊กตาคีบเถื่อน

วันที่ 14 ส.ค. 62 ภายใต้การอำนวยการนายบุญเติม เรณุมาศ ปลัดจังหวัดลพบุรี นายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอเมืองลพบุรี นายอรรถการณ์ จิตถวิล ป้องกันจังหวัดลพบุรี สั่งการให้ว่าที่ร้อยตรีกานต์พิทักษ์เตชกุลปลัดอำเภอเมืองลพบุรี นายสราวุฒิ เมนขุนทด ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.เมืองลพบุรีได้เดินทางเข้าตรวจสอบบริเวณภายในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ลพบุรี สาขา 1 (ชั้น 2) ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

หลังจากฝ่ายปกครองได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ปกครองและประชาชน และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฉบับหนึ่ง ระบุว่ามีเรื่องที่จะหารือกรณีตู้คีบตุ๊กตาตามห้างสรรพสินค้า ที่มีการกล่าวว่าต้องขออนุญาตเพราะเป็นการพนันประเภท ข ใช่หรือไม่ นั้น จึงได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลทางลับปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการเปิดให้เล่นเครื่องหยิบจับตุ๊กตาจริง ชุดจับกุมจึงเข้าตรวจสอบพบตู้คีบตุ๊กตาหยอดเหรียญ(เครื่องหยิบจับตุ๊กตาอัตโนมัติ) เขียนอักษรภาษาอังกฤษ Rubike’s cube สีชมพู พร้อมตุ๊กตาและทรัพย์สินภายในตู้ จำนวน 4 ตู้ และตู้ตักตุ๊กตาหยอดเหรียญ (เครื่องตักตุ๊กตาอัตโนมัติ) เขียนอักษรภาษาอังกฤษ Fantasy land สีฟ้า พร้อมตุ๊กตาและทรัพย์สินภายในตู้ จำนวน 2 ตู้ รวมทั้งสิ้น 6 ตู้


ซึ่งทั้งหกตู้ได้แสดงวิธีเล่นอย่างชัดเจน กล่าวคือผู้เล่นต้องหยอดเหรียญชิพ 1 เหรียญ ที่ทางร้านจัดให้แลก 1 เหรียญมีมูลค่า 10 บาท แล้วกดปุ่มให้เครื่องคนตุ๊กตา จากนั้นจึงจับคันโยกเลื่อนหาตำแหน่งเพื่อคีบตุ๊กตาหรือกดปุ่มตักหรือปล่อย หากคีบหรือตักได้ ถือว่าผู้เล่นเป็นผู้ชนะจักได้ตุ๊กตาซึ่งมีมูลค่ามากกว่าเงินที่หยอดไป (มีมูลค่ามากกว่า 10 บาท) อันทำให้เป็นแรงจูงใจให้ผู้เล่นตกลงเข้าเล่นเครื่องหยิบจับตุ๊กตาอัตโนมัติ หากคีบหรือตักไม่ได้ถือว่าเป็นผู้แพ้ และจะไม่ได้รับทรัพย์สินคืน ซึ่งถือว่าเป็นการพนันได้เสีย จึงถือว่าตู้คีบและตู้ตักตุ๊กตาเครื่องเล่นดังกล่าว เข้าลักษณะเครื่องเล่นซึ่งใช้พลังไฟฟ้า เลื่อน กด ดีด ดึง ดัน ยิง โยน โยก หมุน หรือวิธีอื่นใด ซึ่งสามารถทำให้แพ้ชนะกันได้ ไม่ว่าจะมีการนับแต้มหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ก็ตาม ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 อันเป็นการเล่นพนันตามบัญชี ข. หมายเลข 28 เพราะแม้เครื่องเล่นดังกล่าวจะสามารถเล่น คนเดียวได้ แต่ก็สามารถทำให้แพ้ชนะกันได้กับเจ้าของเครื่อง หากผู้เล่นชนะก็จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากเครื่องเล่น โดยสภาพของเครื่องเล่นดังกล่าวจึงมิใช่เพื่อการให้การสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผู้เล่นเท่านั้น แต่การกระทำดังกล่าวเป็นทางนำมาซึ่งผลประโยชน์แก่ผู้จัดโดยทางตรงหรือทางอ้อมได้ จึงถือว่าเป็นผู้จัดให้มีการเล่นอันระบุไว้ใน บัญชี ข. หมายเลข 28 (เครื่องหยิบจับตุ๊กตาอัตโนมัติ)


อีกทั้งกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความสำคัญโดยมีนโยบายไม่อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันในบัญชี ข. หมายเลข 28 (เครื่องหยิบจับและเครื่องตักตุ๊กตาอัตโนมัติ) ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ซึ่ง เครื่องเล่นดังกล่าว หากจัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นทางนำมาซึ่งผลประโยชน์แก่ผู้จัดโดยทางตรงหรือทางอ้อม และมีลักษณะ เป็นการเล่นที่มีได้มีเสีย หรือสามารถจูงใจให้เด็กและเยาวชนเข้าเล่นโดยง่าย ประกอบกับสถานที่เล่นส่วนใหญ่จะอยู่ในศูนย์การค้า อันอาจก่อให้เกิดการมอมเมาเด็กและเยาวชนได้ง่าย เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เด็กและเยาวชนใช้จ่ายเงินโดยสิ้นเปลือง และเพื่อเป็นการคุ้มครองเด็กและเยาวชนมิให้ลุ่มหลงอยู่กับอบายมุข กรมการปกครองจึงมีนโยบายไม่ให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันดังกล่าวโดยเด็ดขาด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0307.2/ว 3810 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2549


ชุดจับกุมจึงแจ้งข้อหาผู้ประกอบการ 2 ข้อหา ได้แก่ เป็นผู้จัดให้มีการเล่นอันระบุไว้ใน บัญชี ข. หมายเลข 28 โดยไม่ได้รับอนุญาต และเป็นผู้นำเข้าซึ่งสินค้าต้องห้ามในการนำเข้าในราชอาณาจักร พร้อมอายัดตู้คีบตุ๊กตาหยอดเหรียญ (เครื่องหยิบจับตุ๊กตาอัตโนมัติ) เขียนอักษรภาษาอังกฤษ Rubike’s cube สีชมพู พร้อมตุ๊กตาและทรัพย์สินภายในตู้ และตู้ตักตุ๊กตาหยอดเหรียญ (เครื่องตักตุ๊กตาอัตโนมัติ) เขียนอักษรภาษาอังกฤษ Fantasy land สีฟ้า พร้อมตุ๊กตาและทรัพย์สินภายในตู้ รวม 6 ตู้ นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองลพบุรี ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดลพบุรี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น