ร่วมทำบุญตักบาตรน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.3 เนื่องในวันเจษฎาบดินทร์

นครพนม – วันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 07.45 น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม นายสมชาย วิทย์ดำรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนางปัทมา วิทย์ดำรงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆ ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 67 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันวันเจษฎาบดินทร์

ต่อมาเวลา 08.39 น. นายสมชายฯประธานในพิธีได้นำทุกคนร่วมกันประกอบรัฐพิธีถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ที่บริเวณศาลาประชาคมยงใจยุทธ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันน้อยใหญ่นานัปการ ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รักษาบ้านเมือง ด้านการศึกษาและด้านอื่นๆ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติ ครั้นเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตล่วงเลยมา 43 ปี พระองค์ก็ยังทรงได้โปรดพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ (เงินถุงแดง) ไว้เพื่อประโยชน์แก่แผ่นดิน ซึ่งเงินจำนวนนี้สามารถใช้กอบกู้เอกราชในดินแดนบางส่วนและรักษาอำนาจอธิปไตยไว้ได้มาจนถึงทุกวันนี้ ดังนั้นประชาชนชาวไทยและรัฐบาล จึงพร้อมใจกันประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์ ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ หน้าวัดราชนัดดาราม ในปี พ.ศ.2541 รวมทั้งทางราชการก็ได้มีการถวายพระราชสมัญญาว่า “พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 31 มีนาคมของทุกปีเป็น วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า หรือ วันเจษฎาบดินทร์

จากนั้นได้ประกอบพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 15 ราย เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนข้าราชการด้วยกัน ขณะที่ข้าราชการดีเด่นระดับประเทศของจังหวัดนครพนม 4 ราย ประกอบด้วย ดร.พิสุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าอุเทน นางพรรณทิพา มีธรรม นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ นางสาวสุจิตรา วงศ์อินอยู่ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ และนางกนกพร ไชยศล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา จะเดินทางไปเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณและครุฑทองคำ ณ ตึกไทยคู่ฟ้า-สันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลต่อไป ต่อจากนั้นทุกคนได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาสในจังหวัดนครพนม จำนวน 160 ทุน รวมเป็นเงิน 192,000 บาท โดยมียอดเงินปัจจัยจากส่วนราชการ พ่อค้าและประชาชน บริจาคสมทบผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 180,499 บาท

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครพนม กดอ่านที่นี่