ระนอง จัดฝึกอาชีพการผลิตสบู่ต่อยอดโครงการพัฒนาอาชีพไทยนิยมยั่งยืน

ระนอง จัดฝึกอาชีพการผลิตสบู่ต่อยอดโครงการพัฒนาอาชีพไทยนิยมยั่งยืน

ระนอง-(14ส.ค.62) ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชนตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง ร่วมกับ สำนักงานคลังจังหวัดระนอง คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดระนอง (คบจ.) จัดฝึกอาชีพการผลิตสบู่จากสารสกัดธรรมชาติ ต่อยอดโครงการพัฒนาอาชีพไทยนิยมยั่งยืนให้เป็นสินค้า OTOP เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตสบู่สมุนไพร ของหมู่บ้านหาดส้มแป้นที่มีอยู่แล้ว ให้เกิดรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

พร้อมทั้งสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ภายใต้โครงการยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Creative Industry Village : CIV)

สนับสนุนเศรษฐกิจของส่วนภูมิภาคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี สมาชิกกลุ่มสบู่สมุนไพรบ้านหาดส้มแป้นและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอาชีพ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่