“จากงานวิจัย..สู่อาชีพ”เด็กม.2 รร.ชื่อดังลำปาง เจ้าของ ร้าน Dek-Noi Porpeang Shop- Organic Product

เด็กนักเรียนม.2 รร.ชื่อดังลำปาง เจ้าของ ร้าน Dek-Noi Porpeang Shop- Organic Product วัยเด็ก

 

ด.ช.โสฬส  กันทะวัง เจ้าของร้าน Dek-Noi Porpeang Shop- Organic Product มีความสนใจเกี่ยวกับโครงงาน/งานวิจัย โดยมีในหลวงรัชการที่ 9 เป็นแรงบันดาลใจ มีผลงานตั้งแต่เรียนอยู่ชั้น ป.3 เช่น เรื่อง น้ำดอกอัญชันเปลี่ยนสี,การทำน้ำข้าวกล้องงอกจากสมุนไพรหลากสี,การปรับปรุงคุณภาพดินลูกรังโดยใช้วัสดุคลุมดินจากธรรมชาติ,การสร้างแนวกันไฟเพื่อแก้ปัญหาหมอกควันพื้นที่ป่าม่อนพญาแช่ลำปางและการศึกษาข้าวทนแล้งในจังหวัดลำปาง เป็นต้น ได้ไปเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ได้แก่ ประเทศใต้หวัน ,สหรัฐอเมริกา ,เกาหลี ดังนั้น จึงมีความตั้งใจที่จะนำเสนอของดีจากประเทศไทยให้คนไทยและคนต่างชาติได้รู้จัก ผ่านงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค เพื่อสุขภาพ ให้คนได้รู้จักความเป็นไทย ให้มากยิ่งขึ้น

แนวคิดการพัฒนาของเด็กชายโสฬส  การเรียนรู้ของเด็กควรพัฒนาทั้งทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพไปพร้อม ๆ กัน  ร้านDek-Noi Porpeang Shop- Organic Product เป็นบทเรียนอีกบทหนึ่งสำหรับการเรียนรู้ของโสฬส เพราะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจะเป็นความรู้ที่ยั่งยืนสำหรับเด็ก สินค้าที่จำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ออร์กานิค เช่น ผักปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์จากใบข้าว (น้ำใบข้าว ,ชาใบข้าว,สบู่ใบข้าว,วุ้นใบข้าว เป็นต้น สินค้าเกษตรปลอดสารพิษจากสวน ผู้รักสุขภาพ บรรยากาศร้านตกแต่งเป็นแบบธรรมชาติ มีสวนผัก ปลอดสารพิษมีมุมพักผ่อนนั่งธรรมชาติและสินค้าของทางร้าน ที่อยู่ ร้าน Dek-Noi Porpeang Shop- Organic Product เลขที่ 344 หมู่ 9 (หน้า มหาวิทยาราชภัฏลำปาง –ใกล้ธนาคารกสิกรไทย) ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 สามารถติดตามได้ที่ page : Dek-Noi Porpeang Shop- Organic Product fb :Sorot kantawang line : 095 8205632,099 6177068 e-mail : sorot.kw@gmail.com

 

 

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดลำปาง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น