ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแข่งเรือ ประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน (ปลอดเหล้า-เบียร์) 2562

จังหวัดน่าน ร่วมกับเทศบาลเมืองน่าน สมาคมเรือแข่งจังหวัดน่านและหน่วยงานภาคีเครือข่าย ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแข่งเรือ นัดเปิดสนามประจำปี 2562 ภายในงานชมการแข่งเรือประเภทต่างๆ การประดับไฟตามลำน้ำน่านที่สวยงาม การแสดงศิลปวัฒนธรรม สินค้าของดีของเด่นเมืองน่าน ของที่ระลึก สินค้าโอท๊อป สวนสนุก ชมฟรี แข่งขันชกมวย คอนเสิร์ตจากศิลปิน ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน 2562 ณ บริเวณสะพานพัฒนาภาคเหนือ อำเภอเมือน่าน จังหวัดน่าน

เชิญเที่ยวงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน (ทานสลากภัตวัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร) “ปลอดเหล้า-เบียร์” ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2562 ณ บริเวณแม่น้ำน่าน (สนามเทศบาลเมืองน่าน) พร้อมเชิญชวนชุมชน-หมู่บ้านต่างๆ ในจังหวัดน่าน ส่งเรือแข่งเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อร่วมรักษาและสืบทอดประเพณีแข่งเรือของชาวน่านอันมีเอกลักษณ์ของเรือ ที่โดดเด่น สวยงาม ที่มีมาแต่โบราณกาลให้คงไว้สืบไป

นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวว่า ด้วยเทศบาลเมืองน่าน ร่วมกับสมาคม เรือแข่งจังหวัดน่าน กำหนดจัดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน (ทานสลากภัตวัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร) “ปลอดเหล้า-เบียร์” ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2562 ณ บริเวณแม่น้ำน่าน (สนามเทศบาลเมืองน่าน) ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาและสืบทอดประเพณีแข่งเรือของชาวจังหวัดน่าน ที่มีแต่โบราณกาล อันมีเอกลักษณ์ของเรือ ที่โดดเด่น สวยงามไม่เหมือนใครให้คงไว้สืบไป รวมถึง เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน

โดยแบ่งประเภทการแข่งขัน เป็น 5 ประเภท ได้แก่

ประเภทเรือเล็ก ฝีพายตั้งแต่ 25-30 คน (สำรอง จำนวน 10 คน)

ประเภทเรือกลาง ฝีพายตั้งแต่ 35-40 คน (สำรองจำนวน 15 คน) และ

ประเภทเรือใหญ่ ฝีพายตั้งแต่ 48-55 คน (สำรอง จำนวน 15 คน)

ประเภทเรือโบราณ ฝีพายตั้งแต่ 25-35 คน (สำรอง จำนวน 10 คน) และ

ประเภทเรือเอกลักษณ์น่าน ฝีพายตั้งแต่ 25-35 คน (สำรอง จำนวน 10 คน)

รับสมัครเรือแข่งจากชุมชนประเภทต่างๆ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ กองการศึกษา เทศบาลเมืองน่าน โดยยื่นใบสมัคร บัญชีรายชื่อ ฝีพายเรือแข่ง ทะเบียนรูปเล่มแข่งเรือ ประเภทละ 1 เล่ม ประกอบด้วย (รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว สำเนา ทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) และส่งรูปถ่ายตัวแทนเรือแข่งประจำจุด (จุดตรวจสอบฯ-ทะเบียน /จุดตัดสิน และจุดกองอำนวยการ) คนละ 1 รูป ส่งเอกสารภายในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ลงทำการแข่งขัน

ส่วนการจับสลากแบ่งสาย เรือที่มีสิทธิ์จับสลากแบ่งสาย ได้แก่เรือที่ได้ยื่นใบสมัคร บัญชีรายชื่อฝีพายเรือแข่ง ทะเบียนรูปเล่มแข่งเรือ ต่อเจ้าหน้าที่กองการศึกษา เทศบาลเมืองน่าน ตามกำหนดการเท่านั้น โดยกำหนดจับสลากแบ่งสาย ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน

รับสูจิบัตรในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ กองการศึกษา เทศบาลเมืองน่าน พร้อมรับบัตรตัวแทนเรือแข่งประจำจุดต่างๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถนนมหายศ โทรศัพท์ 054-710234 ต่อ 139 ปฏิทินจัดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน (ปลอดเหล้า-เบียร์)

ปฏิทินจัดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน (ปลอดเหล้า-เบียร์) 2562

1. ประเพณีแข่งเรืออำเภอท่าวังผา “แข่งเรือปลอดเหล้า เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม”วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม ถึง วันอาทิตย์ 1 กันยายน 2562 ณ เชิงสะพานท่าวังผาพัฒนา อ.ท่าวังผา จ.น่าน ถ่ายทอดสดไทยพีบีเอส

2. ประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน (นัดเปิดสนาม) ชิงถ้วยพระราชทานฯปลอดเหล้า – เบียร์ ตานสลากภัตวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร วันเสาร์ที่ 14 ถึง วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562

3. ประเพณีแข่งเรือบ้านหนองเงือก ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562

4. ประเพณีแข่งเรือตำบลน้ำปั้ว ชิงถ้วยพระราชทานฯ ปลอดเหล้า – เบียร์ วันเสาร์ที่ 5 ถึงวันอาทิตย์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

5. ประเพณีแข่งเรือออกพรรษา ตานก๋วยสลาก วัดบุญยืนพระอารามหลวง ชิงถ้วยพระราชทานฯ ปลอดเหล้า เบียร์ วันเสาร์ที่ 12 ถึง วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ถ่ายทอดสด ไทยพีบีเอส

6. ประเพณีแข่งเรือตักบาตรเทโวโรหณะวัดศิลามงคล วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562

7. ประเพณีแข่งเรือเยาวชนจังหวัดน่านชิงถ้วยพระราชทานฯ ปลอดเหล้า เบียร์ วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ท่าน้ำบ้านเจดีย์ ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

8. ประเพณีแข่งเรือตานสลากจูมปูตาบลดู่ใต้ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ปลอดเหล้า เบียร์วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ท่าน้าบ้านเจดีย์ ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

10. ประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน (นัดปิดสนาม) ชิงถ้วยพระราชทานฯ เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน วันศุกร์ที่ 25วันอาทิตย์ 27 ตุลาคม 2562

ข้อมูลจาก  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดน่าน กดอ่านที่นี่