สมุทรสาคร จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ‘สมเด็จพระพันปีหลวง’

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


เมื่อเวลา 07.09 น. วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมายุ 87 พรรษา

 

โดยมี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ และนายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกวุฒิสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ด้วย

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธี ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้น ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์จำนวน 10 รูปสวดเจริญพระพุทธมนต์ ประธานในพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ จบแล้ว ประธานในพิธี นำข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมทำตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 88 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ต่อ​มาเมื่อเวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้นำข้าราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

เริ่มต้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นทุกภาคส่วนได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นี้

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส ประจำปี 2562 โดย ผศ.ดร. ศศิธร จันทมฤก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระชนมายุครบ 87 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลฯ

รวมถึงช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษา ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ตามกำลังปัญญาและความสามารถ เป็นการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร ในชนบทห่างไกลความเจริญ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ได้รับเงินทุนการศึกษาให้ดีขึ้น โดยปีนี้เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน จำนวน 250 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสมุทรสาคร กดอ่านที่นี่