พสกนิกรจังหวัดนครพนม ตักบาตรทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นครพนม – วันที่ 12  สิงหาคม 2562 บริเวณวัดมหาธาตุ ริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนสุนทรวิจิตร เขตเทศบาลเมืองนครพนม บรรยากาศอบอวลไปด้วยความรัก ความอบอุ่นของครอบครัว โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นางวิไลวรรณ ไกรโสดา นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้นำพสกนิกรจังหวัดนครพนมร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2562 และวันแม่แห่งชาติ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยพระราชกรณียกิจที่สำคัญที่ได้ขยายเป็นวงกว้างไปยังทุกพื้นที่ในประเทศไทย คือ โครงการศูนย์ศิลปาชีพในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ ที่เป็นโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับคนไทย ทั้งเป็นการอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้คงอยู่สืบไป นอกจากนั้นยังทรงดำรงตำแหน่ง “สภานายิกาสภากาชาดไทย” ที่เป็นองค์กรสาธารณะกุศล ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ยากไร้ โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติและศาสนา ซึ่งในพิธีทำบุญตักบาตรของชาวจังหวัดนครพนม มีพระราชสิริวัฒน์ รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำภิกษุ สามเณร รับบิณฑบาตจากพสกนิกรที่ถนนริมเขื่อนเลียบแม่น้ำโขงหน้าวัดมหาธาตุ

สำหรับ วันแม่แห่งชาติ เป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญ ที่ทำให้ทุกคนได้หวนระลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิด แม่ผู้เลี้ยงดู รวมถึงแม่ของแผ่นดิน เพราะแม่เป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากที่สุดในชีวิต คือเป็นบุคคลผู้ให้ชีวิต ผู้คอยคุ้มครอง ผู้มอบความรักความอบอุ่น แม่จึงเปรียบเสมือนร่มโพธิ์ร่มไทรที่คอยปกป้องลูกๆ ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ตลอดจนคอยผลักดันให้ลูกเกิดความสำเร็จในด้านต่าง ๆ

โดยในปีนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ความว่า “เพราะรักลูกมากกว่าใครในโลกหล้าเพราะพระคุณเลิศล้ำฟ้าจะหาไหนเพราะสอนให้ประพฤติดีทั้งกายใจลูกจึงรักแม่กว่าใครทดแทนคุณ” ทั้งนี้ วันแม่แห่งชาติได้จัดขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2486 ณ สวนอัมพร โดยกระทรวงสาธารณสุข แต่ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงต้องงดไป เมื่อวิกฤติสงครามสงบลง หลายหน่วยงานได้พยายามให้มีวันแม่ขึ้นมาอีก และมีการเปลี่ยนกำหนดวันแม่ไปหลายครั้ง กระทั่งในปี พ.ศ. 2519 คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้กำหนดให้วันที่ 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นวันแม่แห่งชาติ และกำหนดให้ดอกไม้สัญลักษณ์ของวันแม่ คือ ดอกมะลิ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครพนม กดอ่านที่นี่