ม.เกษตรฯนครปฐม ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ 13.5 ไร่

 

นครปฐม : ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต จำนวน 3,260 คน จัดพิธีถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี “ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ”

กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นที่บริเวณทุ่งนาไพร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดย รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี “ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” (ข้าวไรซ์เบอร์รี่ Riceberry) ประจำปี 2562

โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต ผู้แทนส่วนราชการ นายอำเภอ องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น จำนวน 3,260 คน ร่วมกิจกรรมประกอบพิธีถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จากนั้นได้มีพิธีบูชาแม่โพสพ ตามประเพณีโบราณ ที่มีการสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นการระลึกถึงบุญคุณของแม่โพสพ และยังสื่อถึงความหวังที่จะให้ผลผลิตของตนนั้นผลิดอกออกรวงอย่างแข็งแรง ไม่มีสัตว์ใด ๆ เข้ามารบกวน และเติบใหญ่เป็นต้นข้าวที่จะสร้างรายได้ และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

จากนั้นคณรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต ผู้แทนส่วนราชการ นายอำเภอ องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น จำนวน 3,260 คน ได้ร่วมกันปลูกข้าววันแม่ ลงในแปลงนาที่เตรียมไว้ จำนวน 13.5 ไร่ ด้วยวิธีการโยนกล้า และการดำนาของนิสิตจากคณะต่าง ๆ จนแล้วเสร็จ

พิสิษฐ์  ปานวณิชยกิจ – ขนิษฐา ชื่นยินดี / ภาพ-ข่าว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครปฐม กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น