ไทยปลื้ม…!! ส่งไก่สดล็อตแรก ไปยูนนานแล้ว

เชียงราย-พี่ใหญ่จีนปลดล็อค…!! ยกเลิกการนำเข้าสัตว์ปีก ไทยปล่อยขบวนเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์บรรจุผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกเที่ยวปฐมฤกษ์บิ๊กส์ล็อต 14 ตู้ มูลค่ากว่า 35 ล้านบาท ที่ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน คาดหากส่งออกเต็มรูปแบบ 19 โรงงานจะมีมูลค่าสูงถึง 20,000 ล้านบาทต่อปี

วันนี้ (28 มี.ค. 61) ที่ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ร่วมกันเป็นประธานในการปล่อยตู้คอนเทนเนอร์บรรจุผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกเที่ยวปฐมฤกษ์ล๊อตแรกของไทย จำนวน 14 ตู้คอนเทนเนอร์ มูลค่ากว่า 35 ล้านบาทเพื่อส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้บริหารจากประเทศไทย ประเทศจีน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ และภาคเอกชน ร่วมพิธีจำนวนมาก เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศทั้งในด้านการค้าขาย และในด้านความร่วมมือในด้านอื่นๆ นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล กล่าวว่า เดิมประเทศไทย เคยส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกปรุงสุกไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากการเกิดโรคไข้หวัดนกระบาดในช่วงต้นปี 2547 จึงได้หยุดส่งออกไปเป็นเวลานานกว่า 10 ปี โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายที่จะส่งเสริมการส่งออกเนื้อสัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกปรุงสุกไปยังประเทศจีน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ในปี 2560 กรมปศุสัตว์จึงได้เชิญคณะผู้เชี่ยวชาญจากจีนมาตรวจสอบระบบการกำกับดูแลการผลิตเนื้อสัตว์ปีก และตรวจสอบโรงงานเชือดสัตว์ปีกในประเทศไทย จำนวน 19 แห่ง ซึ่งหลังการตรวจสอบเสร็จสิ้น ปรากฏฝ่ายจีนมีความพึงพอใจในระบบการจัดการของเราเป็นอย่างมาก จนนำไปสู่การร่วมจัดทำพิธีสาส์นว่าด้วยเงื่อนไขหลักเกณฑ์การตรวจสอบ การกักกัน และสุขอนามัย ในการนำเข้าไก่แช่แข็ง และชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ จากราชอาณาจักรไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างสำนักงานกำกับควบคุมคุณภาพตรวจสอบ และกักกันแห่งชาติ (AQSIQ) สาธารณรัฐประชาชนจีน และกรมปศุสัตว์ ในครั้งนี้

โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความรู้สึกยินดีที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ไม่ว่าภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ร่วมกันปฏิบัติตามเงื่อนไข จนผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ การกักกัน และสุขอนามัย ในการนำไก่แช่แข็ง และชิ้นส่วนไก่ จากประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นการช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างทั้งสองประเทศ ทั้งในด้านการค้าขาย และในด้านความร่วมมืออื่น ๆ
โดยเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานการขึ้นทะเบียนรับรอง และหน่วยรับรองระบบงานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ CNCA ได้ประกาศับรองการขึ้นทะเบียนรายชื่อบริษัทผู้ผลิตเนื้อไก่สดของไทยจำนวน 7 ราย ทำให้ประเทศไทยสามารถส่งออกเนื้อไก่สดไปยังประเทศจีนได้อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป โดยจีนกำหนดให้ขนส่งสินค้าผ่านเฉพาะทางท่าเรือกวนเหล่ย เมืองเชียงรุ้ง หรือจิงหง เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ซึ่งเป็นเมืองท่าหน้าด่านของจีน ที่อยู่ติดชายแดนลาว และอยู่ใกล้กับเขตอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สำหรับการส่งออกสินค้าล๊อตแลกในวันนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 14 ตู้คอนเทนเนอร์ มูลค่ากว่า 35 ล้านบาท และจะมีการส่งออกต่ออย่างต่อเนื่อง โดยประเมินว่าการส่งออกของทั้ง 7 โรงงาน จะสร้างรายได้ประมาณ 7,000 ล้านบาทต่อปี แต่ถ้าหาก CNCA ของจีน ประกาศรับรองการขึ้นทะเบียนรายชื่อบริษัทผู้ผลิตเนื้อไก่สดของไทยเพิ่มขึ้นจนครบทั้ง 19 แห่ง ก็จะสามมารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทย ประมาณกว่า 20,000 หมื่นล้านบาทต่อปี

ข่าวโดย : เพทาย บ้านชี

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น