โรงเจฯ แจกข้าวฟรี ทิ้งกระจาด ปอเต็กตึ๊ง

มูลนิธิโรงเจฯ ทำข้าวและกับข้าวจำนวน 10 หม้อมีทั้งอาหารผัดต้มจืดและแกงเผ็ด แจกฟรีให้กับประชาชน ที่มีรายได้น้อย  โดยมีประชานเข้ามาต่อแถวรับข้าวกล่องเป็นจำนวนมาก

ที่มูลนิธิพิจิตรสามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์ ถนนบึงสีไฟ อ.เมือง จ.พิจิตร ที่ทำข้าว และกับข้าวจำนวน 10 หม้อมีทั้งอาหารผัดต้มจืดและแกงเผ็ดบรรจุลงกล่องแจกอาหารฟรีเพื่อให้กับคนแก่ คนพิการ ผู้ยากไร้ โดยอาหารที่ได้รับบริจาคมาจากบริษัทห้างร้าน และมูลนิธิต่างๆ รวมถึงพ่อค้า โดยประชาชนที่มาต่อแถวรับข้าวกล่องเป็นจำนวนมากเพื่อรอรับอาหารไปรับประทาน ที่ทางมูลนิธิโรงเจได้ตั้งโรงทานเลี้ยงอาหารเช้า ซึ่งถือว่าเป็นทำความดีเพียงเล็กน้อย แต่เป็นการช่วยเหลือประชาชน ที่มีรายได้น้อย ได้ รับประทานอาหาร โดยมีประชาชนรอเข้าคิวรอกันเป็นจำนวนมากเพื่อรอรับข้าวไปรับประทานและไม่ได้กำหนดใครหิวก็ แวะทานได้หมดทุกคน ที่มารับข้าวนำไปรับประทาน

สำหรับการเลี้ยงอาหารในครั้งนี้เป็นงานสืบทอดประเพณีบุญมายาวนาน ได้แก่ งานทิ้งกระจาด ซึ่งจัดขึ้นทุกปี เป็นงานทิ้งกระจาด มีผู้มาร่วมรับสิ่งของ หลายพันคนซึ่งผู้คนรับรู้ว่า “ทิ้งกระจาด” และ “ป่อเต็กตึ๊ง” เป็นของคู่กัน  ผู้คนจำนวนมากมารอรับอาหารไปรับประทาน รอบบริเวณมูลนิธิพิจิตรสามัคคี ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับจริงๆ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพิจิตร กดอ่านที่นี่