พาณิชย์จังหวัดระนอง จัดงานแสดงสินค้าของที่ระลึกและของเด่นภาคใต้

พาณิชย์จังหวัดระนอง จัดงานแสดงสินค้าของที่ระลึกและของเด่นภาคใต้

 

ระนอง- (7 ส.ค. 62 )ณ ลานจอดรถ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง นางวนิดา อรุโณทัยพาณิชย์จังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าของที่ระลึกของเด่นประจำจังหวัด ที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของภาคใต้ โดยมีผู้ประกอบการจากจังหวัดต่างๆของภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรม

นางวนิดา อรุโณทัย พาณิชย์จังหวัดระนอง กล่าวว่า งานประชาสัมพันธ์แสดงสินค้าของที่ระลึกของเด่นประจำจังหวัด ที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของภาคใต้ เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจการค้าการท่องเที่ยวภาคใต้ เป็นกิจกรรมที่ 3 ต่อจากการประกวดและประชาสัมพันธ์สินค้าที่ระลึกของเด่นประจำจังหวัด ที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของภาคใต้ของแต่ละจังหวัด โดยโครงการนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูลเป็นผู้ดำเนินโครงการ

นางวนิดา กล่าวต่อว่า ในวันนี้มีผู้ประกอบการจากจังหวัดต่างๆ ของภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรมถึง 50 ร้านค้า และมีผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดระนองที่นำผลิตภัณฑ์ มาร่วมจำหน่ายภายในงานนี้ด้วย อันเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าที่ระลึกที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด

เชื่อมโยงกับธุรกิจการค้าการท่องเที่ยวภาคใต้ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการทุกระดับโดยภายในงานนี้ได้มีการมอบรางวัลให้ผู้ที่ชนะการประกวดของฝากของที่ระลึกประจำจังหวัดระนองด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น