แก๊งค์แมว-สุนัขลายจุด บุกสร้างสีสัน ชวนประชาชนใส่ใจป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ป้องกัน-พิษสุนัขบ้า-หมา-แมว-มหาสารคาม

มหาสารคาม – สร้างกระแสให้ประชาชนตระหนักถึงอันตราย  ส่งแก๊งค์แมว-สุนัขลายจุด บุกสร้างสีสันรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขับเคลื่อนกลไกสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ให้ไทยสามารถประกาศเป็นพื้นที่ปลอดพิษสุนัขบ้าใน พ.ศ.2562

ข่าวเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าระบาดในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ทำให้ประชาชนเกิดความระมัดระวังการเล่นหรือเข้าใกล้สุนัข แมว รวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โดยเฉพาะสุนัขและแมวที่ตนเองไม่คุ้นเคยและไม่แน่ใจว่าได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วหรือไม่ แต่ที่จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม ได้ใช้โอกาสกระแสความสนใจโรคพิษสุนัขบ้า มาทำการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงมากขึ้น ภายในบริเวณสถานที่จัดหน่วยบริการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนที่โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง ต.ดงบัง อ.นาดูน หรืองานจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนมีนาคม

ป้องกัน-พิษสุนัขบ้า-หมา-แมว-มหาสารคาม

โดยงานนี้นางสาว วิภาดา รัตนโรจนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม ลงทุนสวมใส่ชุดแมวเหมียว เป็นหัวหน้าแก๊งค์ประกอบด้วยสมุนเป็นสุนัขอีก 2 ตัว ซึ่งจับเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงาน นักศึกษาฝึกงาน ไปจนถึงผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัด มาสลับผลัดเปลี่ยนกันสวมใส่ชุดสุนัขลายจุด เดินรณรงค์พร้อมเต้นประกอบเพลง นำเอกสารแผ่นพับเรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนที่มีสุนัขและแมว นำมาฉีดวัคซีน ภายในจุดบริการของปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 (ขอนแก่น) ที่จัดเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์มาบริการให้กับประชาชนฟรี

กิจกรรมนี้ถือว่าได้รับความสนใจจากประชาชน เจ้าหน้าที่ บุคลากรในองค์กรปกครอส่วนท้องถิ่น แม้แต่หัวหน้าส่วนราชการก็ยังมาร่วมเต้นรณรงค์ด้วย รวมไปถึงนายทวี เสริมภักดีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และนางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมคณะฯ ก็ได้มาร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และชมการเต้นฉีดยาสุนัขและแมวภายในบริเวณสถานที่จัดงาน และหอประชุมของโรงเรียน ที่มีประชาชนทุกเพศทุกวัยมารวมตัวกันรับบริการจากจังหวัดและอำเภอจำนวนมาก ทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญ จนมีประชาชน รวมถึงเด็กนักเรียนหลายคน กลับไปนำสุนัขและแมวที่บ้านมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ส่งผลให้เป้าหมายฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวทุกตัวในตำบลดงบัง เป็นเรื่องง่ายมากขึ้น

ป้องกัน-พิษสุนัขบ้า-หมา-แมว-มหาสารคาม

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ เป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7(ขอนแก่น) ภายใต้การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ในพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยสามารถประกาศเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในพ.ศ.2562

ป้องกัน-พิษสุนัขบ้า-หมา-แมว-มหาสารคาม

ทั้งนี้ ในจังหวัดมหาสารคาม ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า มาเป็นเวลากว่า 22 ปี แต่ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา คือตั้งแต่ปี2557 จนถึงปัจจุบัน จังหวัดมหาสารคามมีการตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงจำนวน 42 ตัวอย่าง ขณะที่การสำรวจสุนัขและแมวในปัจจุบัน มีสุนัขจำนวน 118,809 ตัว แมวจำนวน 16,315 ตัว รวมทั้งสิ้น 135,124 ตัว จังหวัดมหาสารคามจึงมีการร่วมมือกันของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด คณะสัตวแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 143 แห่ง ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ซึ่งขณะนี้ มีจำนวน 22 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้ดำเนินการฉีดแล้วเสร็จ 100% ส่วน 121 แห่ง อยู่ในระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่มีวัคซีนพร้อมฉีด สามารถทำเรื่องยืมวัคซีนจาก สนง.ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามได้

ป้องกัน-พิษสุนัขบ้า-หมา-แมว-มหาสารคาม

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดมหาสารคาม กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น