กาฬสินธุ์ไปกันใหญ่ปัญหายาขาดลามรพ.สต.ทำชาวบ้านยืมกันกินวุ่น

ปัญหาการอายัดเอกสารการจัดซื้อยาของโรงพยาบาลกมลาไสย เพื่อตรวจสอบหลังพบความผิดปกติที่ถูกดองเรื่องนานนับปี จนทำให้โรงพยาบาลสั่งซื้อยาไม่ได้ ส่งผลให้จ่ายยาให้กับผู้ป่วยไม่ครบ และทำชาวบ้านขาดยาลุกลามไปถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพ.สต.หลายแห่งในอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรยาจากโรงพยาบาลครบ เพื่อนำไปแจกจ่าย ทำให้ชาวบ้านจนต้องยืมกันกิน ขณะที่ยายวัย 70 ปี เผยขาดยาความดันกิน 5 วันเกือบช็อคตาย

จากกรณีตัวแทนชาวบ้านใน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ลงชื่อยื่นหนังสือร้องเรียน ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการย้ายนายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ ออกนอกพื้นที่ โดยชาวบ้านอ้างว่านายแพทย์สาธารณสุขไม่ให้สั่งซื้อยา จนทำให้โรงพยาบาลไม่มีสามารถสั่งซื้อยาจากบริษัทเพื่อนำมาแจกจ่ายยาให้กับผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดัน และโรคไต ส่งผลให้ประชาชนผู้ที่เข้ารับการรักษาตัวไม่ได้รับยาและขาดยารับประทานไปรักษาทำให้อาการป่วยทรุดลง ซึ่งทางโรงพยาบาลกมลาไสยยอมรับว่าขาดยาจริง เพราะไม่สามารถสั่งซื้อยากับบริษัทได้ เนื่องจากเป็นหนี้กับทางบริษัทหลายล้านบาท และเอกสารบิลสั่งซื้อยาถูกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอายัดไปตรวจสอบนานแล้วแต่ยังไม่เสร็จ จนชาวบ้านเรียกร้องให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเร่งสางปัญหาการตรวจสอบความผิดปกติการสั่งซื้อยาของโรงพยาบาลกมลาไสย
ล่าสุดเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562 จากการติดตามปัญหากรณีที่สำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ อายัดเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อยา เพื่อตรวจสอบความผิดปกติขั้นตอนการสั่งซื้อยาของโรงพยาบาลกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ที่เกิดความล่าช้าและไม่มีความคืบหน้าส่งผลให้โรงพยาลกมลาไสยไม่สามารถใช้หนี้ที่ค้างเก่ากว่า 30 ล้านบาท และสั่งซื้อยากับบริษัทได้ ทำให้เกิดปัญหาการจ่ายยาให้ผู้ป่วยไม่ครบ และทำให้ชาวบ้านขาดยาไปรับทานจนต้องยืมกันกินนำไปสู่การล่ารายชื่อชุมนุมประท้วงยื่นหนังสือเพื่อให้เร่งดำเนินการย้ายนายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สสจ.กาฬสินธุ์ ออกนอกพื้นที่ ล่าสุดปัญหาดังกล่าวยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและบานปลายไปถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพ.สต.หลายแห่ง ใน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นสถานพยาบาลที่ดูแลสุขภาพในชุมชน เนื่องได้รับการจัดสรรยาจากโรงพยาบาลกมลาไสยมาไม่ครบ ทำให้เกิดปัญหาการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่เพียงพอ จนทำให้ผู้ป่วยขาดยาจนต้องไปยืมเพื่อนบ้านที่ป่วยโรคเดียวกันมารับประทาน ทำให้ผู้ป่วยบางรายอาการทรุดและกำเริบ


นางเนา สรรพโชติ อายุ 70 ปี หนึ่งในผู้ป่วยโรคความดันใน ต.ธัญญา อ.กมลไสย จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตนป่วยเป็นโรคความดันต้องรับประทานยาทุกวันเป็นประจำ ซึ่งที่ผ่านก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกมลาไสยและรับยามารับประทานตามปกติ แต่มาระยะหลังทางโรงพยาบาลให้ยา โดยเฉพาะยาความดันมาไม่ครบตามวันที่จะต้องกิน ทำให้ตนไม่มียากินนานถึง 5 วัน จนอาการความดันกำเริบเหนื่อย หอบ สั่น จนเกือบช็อคตาย ซึ่งรีบไปขอยาที่รพ.สต.ธัญญามากิน แต่ก็ไม่ได้รับ เจ้าหน้าที่บอกว่ายาไม่มีทางโรงพยาบาลยังไม่จัดสรรมาให้ ตนจึงไปยืมยาจากเพื่อนบ้านที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานมากิน อาการถึงดีขึ้น ซึ่งเรื่องนี้ไม่น่าเกิดขึ้น เพราะถือเป็นเรื่องสำคัญถึงชีวิต หน่วยงานสาธารณสุขจะต้องรีบแก้ไขเพราะถ้าปล่อยไว้ชาวบ้านตายแน่ๆ

ด้านนางบุญพัน ขันตรี อสม.ใน ตำบลธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาปัญหาการขาดยาของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันไม่เคยเกิดขึ้น ซึ่งเพิ่งมาเกิดขึ้นขึ้นเมื่อช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา ชาวบ้านไปตรวจหาหมอที่โรงพยาบาลแต่กลับได้รับยาไม่ครบ หลายรายขาดยากินอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งไปขอที่รพ.สต.ก็แจ้งว่าไม่มียา เนื่องจากยังไม่ได้การจัดสรรยามา และได้ยาจากโรงพยาบาลมาไม่ครบเช่นกัน ทำให้ชาวบ้านที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังเบาหวานความดันที่จะต้องรับประทานยาเป็นประจำทุกวันต้องไปยืมยากันกิน ยืมเข็มฉีดยากัน บางรายขาดยาความดันกิน 4-5 วันความดันก็ขึ้น บางรายที่เป็นโรคเบาหวานน้ำตาลขึ้น ซึ่งเรื่องนี้ชาวบ้านไม่ได้โทษ

รพ.สต.เพราะเจ้าหน้าที่ก็พยายามช่วยเร่งติดตามยาจากโรงพยาบาลมาแจกจ่าย แต่ก็ไม่สามารถนำมาได้ เพราะทราบว่าทางโรงพยาบาลกมลาไสยสั่งซื้อยาไม่ได้ และต้องไปยืมยาจากโรงพยาบาลอื่นมาเช่นกัน

ขณะที่นายประสิทธิ์ อาจบรรจง สจ.เขตอำเภอกมลาไสย ในฐานะตัวแทนชาวบ้าน กล่าวว่า นอกจากปัญหาที่ขาวบ้านได้รับยาไม่ครบและขาดยากินต้องยืมกันแล้ว ขณะนี้เท่าที่ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากชาวบ้านปัญหาดังกล่าวยังลุกลามบานปลายไปยังรพ.สต.เกือบทุกแห่งใน อ.กมลาไสยอีกด้วย เนื่องจากรพ.สต.ได้รับการจัดสรรยาจากโรงพยาบาลกมลาไสยมาไม่ครบเช่นกัน จึงทำให้นำยามาแจกจ่ายต่อให้กับชาวบ้านไม่ครบ หลายคนต้องหยิบยืมกันกินเพื่อรักษาอาการของโรค ซึ่งในฐานะตัวแทนชาวบ้านไม่ทราบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขทำอะไรอยู่ ทำไมปล่อยให้ชาวบ้านประสบปัญหาเผชิญชะตากรรมมานานเช่นนี้โดยไม่ได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะปัญหาการตรวจสอบความผิดปกติการสั่งซื้อยาและการอายัดเอกสารการสั่งซื้อยาของโรงพยาบาลกมลาไสยที่ผู้บริหารของสำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ ตรวจสอบมานานนับปีแล้วยังไม่มีความคืบหน้าและชัดเจน จนนำไปสู่ปัญหาดังกล่าว ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งดำเนินการย้ายออกนอกพื้นที่ เพื่อให้คนใหม่เข้ามาทำหน้าที่แก้ไขปัญหาดังกล่าวแทน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาฬสินธุ์ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น