ครั้งแรก! งานวิจัย ‘ม.รังสิต’ ค้นพบ CBN จากกัญชา มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์’มะเร็งปอด’

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต เปิดผลงานวิจัย ค้นพบสาร CBN จากกัญชา ยับยั้งเซลล์’มะเร็งปอด’ พร้อมเปิด ‘สถาบันวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์แห่งแรกในไทย’
วันที่ 12 ส.ค.2562 – ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า มีหลักฐานทางวิชาการที่แสดงว่า กัญชามีประสิทธิภาพในการรักษาโรคหลายชนิด และมีแนวโน้มในการนำมาใช้ทางการแพทย์มากขึ้น มหาวิทยาลัยรังสิตเล็งเห็นถึงคุณค่าและคุณประโยขน์ของกัญชา เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย ที่ขออนุญาตทำงานวิจัยกัญชาทางการแพทย์อย่างถูกต้อง ตั้งแต่ พ.ศ.2559 และได้รับอนุญาตในปี 2560 มีเป้าหมายเพื่อวิจัยและพัฒนายาและตำรับยาที่พัฒนาจากกัญชาให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล จึงได้จัดตั้ง ‘สถาบันวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์’ เพื่อให้สามารถทำงานวิจัยกัญชาได้ทุกมิติ
ด้าน ผศ.ดร.ภญ.สุรางค์ ลีลาวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต ผู้วิจัยการศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารจากกัญชาในสัตว์ทดลอง ระบุว่า โรคมะเร็งปอด เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งชายและหญิงทั่วโลก มีอัตราการเสียชีวิตสูง ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนายาต้านมะเร็งปอดที่มีประสิทธิภาพยังสำคัญต่อผู้ป่วยเป็นอย่างยิ่ง สารกลุ่ม cannabinoids เป็นสารกลุ่มหลักที่พบในกัญชา โดยมีสาร THC เป็นสารออกฤทธิ์ที่สำคัญ มีฤทธิต่อจิตประสาทและมีฤทธิ์ต้านการเจริญเติบโตของมะเร็งหลายชนิด ทั้งในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง ส่วนสาร cannabinol (CBN) เป็นสารที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาของสาร THC ในระหว่างการเก็บรักษา พบได้มากในกัญชาแห้ง  ทั้งนี้ ยังไม่มีรายงานการศึกษาผลของสาร THC และ CBN ต่อเซลล์มะเร็งปอดของมนุษย์ในสัตว์ทดลอง การศึกษาวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสาร THC และ CBN ต่อมะเร็งปอดของมนุษย์ในสัตว์ทดลอง
จากการศึกษาวิจัยพบว่า สารบริสุทธิ์ที่แยกได้จากกัญชา คือ THC และ CBN มีฤทธิ์ลดการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งปอดของมนุษย์ในหลอดทดลองได้ดี  ดังนั้น จึงได้ศึกษาผลของ THC และ CBN จากกัญชาต่อเซลล์มะเร็งปอดของมนุษย์ในหนูทดลอง พบว่าหนูทดลองที่ได้รับสาร THC และ CBN มีขนาดของก้อนมะเร็งเล็กกว่าหนูกลุ่มที่ไม่ได้รับสารอย่างมีนัยสำคัญ

“จึงสรุปได้ว่า สาร THC และ CBN จากกัญชา มีฤทธิ์ต้านมะเร็งปอดของมนุษย์ ได้ทั้งในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง” ผศ.ดร.ภญ.สุรางค์ กล่าววันเดียวกันนี้ ม.รังสิต ได้เปิดให้สื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศ ที่เข้าร่วมงานสัมมนา ‘Medical Cannabis in Thailand : กัญชาเพื่อการแพทย์ในประเทศไทย’ จัดโดย กรมประชาสัมพันธ์ เข้าเยี่ยมชม สถาบันวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ และคณะนวัตกรรมเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพและอาหาร เป็นกรณีพิเศษ
โดยได้ศึกษาดูงานตั้งแต่แปลงทดลองปลูกกัญชา อุปกรณ์ เครื่องจักร ขั้นตอนการสกัดสารจากกัญชา กระบวนการผลิตน้ำมันกัญชา และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทย ที่อยู่ในระยะวิจัย ทดลอง และพัฒนา ซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจและประสบการณ์ที่ดีให้แก่สื่อมวลชน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น