นครพนมเชิญชมมหัศจรรย์ 3 ศิลป์  ตามรอยอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง เชื่อมโยงวิถี 8 ชนเผ่า

นครพนม – วันที่ 2 สิงหาคม 2562 บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช ริมแม่น้ำโขง ถนนสุนทรวิจิตร เขตเทศบาลเมืองนครพนม นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รอง ผวจ.นครพนม พ.ต.อ.ณรงค์ นาคทั่ง รอง ผบก.ภ.จว.นครพนม นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศบาลเมืองนครพนม และนายคมสัน นิลยองตระกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม ร่วมแถลงข่าวการจัดงานท่องเที่ยวชมวิถีชีวิต 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ ในกลุ่มจังหวัดสนุก ประกอบด้วย นครพนม-สกลนคร-มุกดาหาร เพื่อตามรอยอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง(ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) พร้อมเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านสู่สากล ภายใต้ฃื่อ “3 ศิลป์ แดนดิน ธรรม ชมศิลป์ ท่องถิ่นธรรม ล่องลุ่มแม่น้ำโขง เชื่อมโยงวิถีชน” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดสนุก เพื่อส่งเสริมสินค้าและกิจกรรมการท่องเที่ยว และเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศ ได้เดินทางมาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดสนุก ระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม นี้ ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช แลนด์มาร์คชื่อดังระดับประเทศ

จังหวัดนครพนม  ประกอบด้วยชนเผ่าต่าง ๆ รวม  8  เผ่า  ได้แก่  เผ่าผู้ไท (ภูไท) ญ้อ  แสก  กะเลิง  โส้  ข่า  ไทยลาว (ไทยอีสาน) และเผ่าไทยกวน ที่ถูกค้นพบล่าสุด นอกจากนี้ยังมี 2 เชื้อชาติ คือ จีน เวียดนาม

ด้านจังหวัดสกลนคร มีชนเผ่าพื้นเมือง อยู่ 6 ชนเผ่า คือญ้อ ผู้ไท(ภูไท) ไทโย้ย โส้ กะเลิง และไทยลาว(ไทยอีสาน) ส่วนจังหวัดมุกดาหาร มีอยู่ 8 ชนเผ่า ได้แก่ไทยลาว(ไทยอีสาน) ผู้ไท(ภูไท) ข่า  กะโซ่ กะเลิง แสก ญ้อ และกุลา แม้สำเนียงภาษาพูดแตกต่างกัน แต่เป็นสิ่งมหัศจรรย์คือพวกเขาก็รักใคร่ปรองดอง เพราะมีศิลปวัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน จึงอยู่ในชุมชนร่วมกันอย่างกลมกลืน

ซึ่งชนเผ่าเหล่านี้มักจะอยู่แถบลุ่มแม่น้ำโขง มีความผสมผสานกันทาง ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม ต่างมีกิจกรรมงานประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ ด้วยปัจจัยดังกล่าวจึงทำให้เกิดโครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก ตามรอยอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง(ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม สู่สากล) เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านที่มีชนเผ่าเหล่านี้อาศัยอยู่ ซึ่งมีความเป็นพี่เป็นน้องผูกพันเป็นญาติมาแต่โบราณ ครั้งอพยพหนีภัยสงคราม โรคระบาด และภัยแล้ง เป็นต้น

“ความสำคัญของการจัดงานคือ ส่งการเสริม พัฒนา และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยว ด้วยการดึงจุดขายและสร้างความแข็งแรง แสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ประกอบการทั้ง 3 จังหวัด จำนวน 40 ราย จะมีเวทีประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการของชุมชน ช่วยสร้างโอกาสพร้อมเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับประชาชนของกลุ่มจังหวัดสนุก จะมีทั้งเสื้อผ้าพื้นเมืองที่ถักทอด้วยมือ เครื่องประดับ อาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพร ตลอดจนสินค้าโอทอป (OTOP) งานศิลปกรรม ฑัตถกรรม ที่รังสรรค์จากภูมิปัญญาชาวบ้าน งานนี้จึงนับเป็นอีกท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ สามารถสร้างเม็ดเงินกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และคาดหวังถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี ที่ตอบโจทย์การท่องเที่ยวในยุค 4.0 ได้” รอง ผวจ.นครพนม กล่าว

ย้อนกลับไปปี 2561 กลุ่มจังหวัดสนุก คือ นครพนม สกลนคร มุกดาหาร ได้เปิดตัวโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอย 3 ธรรม เป็นกิจกรรมมหัศจรรย์เส้นทางบุญ ไหว้พระธาตุสำคัญ 3 วัด 3 จังหวัด (วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร นครพนม,วัดพระธาตุเชิงชุม สกลนคร,วัดภูมโนรมย์ มุกดาหาร) เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ โดยใช้เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม ของกลุ่มจังหวัดสนุก ได้แก่ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร,วัดพระธาตุเชิงชุม และวัดภูมโนรมย์ มุกดาหาร เพื่อกระตุ้นกระแสการท่องเที่ยวเมืองรอง สร้างภาพลักษณ์เมืองสุขภาพของกลุ่มจังหวัดสนุก และสร้างการรับรู้สถานที่ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกมากขึ้น สืบเนื่องซึ่งกลุ่มจังหวัดสนุก (นครพนม สกลนคร มุกดาหาร) มีภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมใกล้เคียงกัน มีความเชื่อมโยงเป็นอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ที่มีมาอย่างยาวนาน เป็นพื้นที่โดดเด่นด้าน 3 ธรรม คือ ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมมีกิจกรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต เทศกาล ประเพณี และกิจกรรมพิธีกรรมความเชื่อในรูปแบบฮีต 12 ครอง 14 โดยนำเรื่องเล่าของชุมชนในพื้นที่ อันได้แก่ ความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อพระธาตุ ความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค ศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในที่ต่างๆ ตลอดจนสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ซึ่งการจัดงานครั้งนั้นประสบความสำเร็จ มีเสียงตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ปีนี้ (2562) จึงเป็นการต่อยอดต่อจากปีที่แล้ว

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครพนม กดอ่านที่นี่