ตั้ง ‘คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ’

กทม. – ครม.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อกลั่นกรองเรื่องที่เกี่ยวพันหรือมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม  

วันนี้ (30 ก.ค.2562) ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล  ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า  ครม.มีคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ  นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 1,  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 2, นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 3  มีนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็นกรรมการและเลขานุการ

ส่วนคณะกรรมการ ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า คณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเรื่องสำคัญในปัญหาที่เกี่ยวพันหรือมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม รวมทั้งประเด็นด้านการเงิน การคลัง การภาษีอากร การค้าการลงทุน เกษตรกรรม การคมนาคมและโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว การพลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ รัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขั้นของประเทศ  รวมทั้งการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภาไว้

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น