พมจ.ยะลา ยันทุกหน่วยงานไม่เคยทอดทิ้งชายพิการที่ อ.ยะหา ติงสื่อเสนอข่าวไม่รอบด้าน

พมจ.ยะลา ชี้แจงกรณีนายลาเตะ สุหลง ชายพิการ ร้องขอห้องน้ำ หลังสื่อบางแขนงลงข่าวมั่ว

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา  นางนุชนารถ โรจนอุดมศาสตร์  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา เปิดเผยถึงกรณีสื่อมวลชนบางแขนงและสื่อโซเชียลมีเดียได้ออกข่าวกรณีนายลาเตะ สุหลง ชาวบ้านผู้พิการในพื้นที่ อ.ยะหา จ.ยะลา  ว่า  เคยเรียกร้อง ขอห้องน้ำมาโดยตลอดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ไม่มีความคืบหน้าจนถึงปัจจุบันนั้น   ในนามศูนย์บริการคนพิการจังหวัดยะลา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ขอชี้แจงให้ทราบว่าหน่วยงานภาครัฐไม่ได้เพิกเฉยหรือทอดทิ้งบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด สำหรับการช่วยเหลือบุคคลดังกล่าวที่ผ่านมา ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ดำเนินการช่วยเหลือจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น จากบัตรประกันสุขภาพบัตร ท.74เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ได้ให้ความช่วยเหลือ เป็นสิ่งของอุปโภค-บริโภค ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2561 จากโครงการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดยะลา

นางนุชนารถ ยังเผยว่าสำหรับนายลาเตะ สุหลง ได้ทำบัตรประจำตัวคนพิการสูญหายสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ให้ความช่วยเหลือออกบัตรประจำตัวคนพิการแทนใหม่ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา รับลงทะเบียนการให้บริการผู้ช่วยคนพิการจะได้รับบริการในงบประมาณ 2561 ตั้งแต่เดือน เมษายน2561 เป็นต้นไปสำพร้อมรับลงทะเบียนการให้ความช่วยเหลือปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย (สร้างห้องน้ำ) องค์การบริหารส่วนตำบลยะหาได้ส่งเอกสารการขอรับสนับสนุนงบประมาณมายังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา เมื่อต้นปีงบประมาณในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 และสำนักงานพัฒนาสังคมแลความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา เพิ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณ และผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้อนุมัติหลักการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเริ่มดำเนินการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลยะหา

“องค์การบริหารส่วนตำบลยะหาได้ให้ความช่วยเหลือเป็นเบี้ยความพิการรายเดือนๆละ 800 บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 และได้ให้ความช่วยเหลือเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายเดือนๆละ 600 บาท ได้รับเงินดังกล่าวตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 และยังได้อำนวยความสะดวกรับ-ส่งนายลาเตะ สุหลง เข้ารับการรักษาตัว เมื่อนายลาเตะ สุหลง มีอาการเจ็บป่วยทุกครั้ง ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ได้มีแผนการดำเนินการให้ความช่วยเหลือครอบครัวของนายลาเตะ สุหลง มาก่อนหน้า ที่จะมีสื่อมวลชนบางแขนง และได้ลงในโซเชี่ยล โดยมีแผนการให้ความช่วยเหลือ ได้แก่ การสงเคราะห์ครอบครัวคนพิการและการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยรวมถึงเกี่ยวกับการสนับสนุนด้านอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ ถ้าหากท่านต้องการทราบรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 073-212961, 073-243004”  นางนุชนารถ กล่าว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดยะลา กดอ่านที่นี่