จังหวัดระนอง เปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดระนอง เปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

ระนอง-(28 ก.ค 62) ที่ บริเวณสามแยกห้องสมุดประชาชนจังหวัดระนอง นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายพรเทพ ผ่องศรี นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วม

ทั้งนี้ “โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 อีกทั้งเพื่อเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมประสานพลังความสามัคคีโดยการรวมพลังจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจกันทำประโยชน์เพื่อสังคม

โดยน้อมนำแนวพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางการดำเนินการ พร้อมทั้งเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร้างสภาพแวดล้อมสีเขียวที่เปรียบเสมือนปอดของชุมชน และเพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่สำหรับทำกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกาย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่