อเมซิ่งสระแก้ว !! แห่ชมปรากฏการณ์ธรรมชาติ ดวงอาทิตย์ขึ้นลอดช่องประตูปราสาทสด๊กก๊อกธม

สระแก้ว – นักท่องเที่ยวแห่เข้าชมปรากฏการณ์ธรรมชาติ ในช่วงที่ดวงอาทิตย์ขึ้นลอดผ่านช่องประตูทุกบานของปราสาทสด๊กก๊อกธม อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นภาพที่หาดูยากภาพหนึ่ง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เดินทางไปร่วมกิจกรรมกับกลุ่มช่างภาพอิสระและนักท่องเที่ยวที่เข้าไปรอชมปรากฏการณ์และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกจำนวนมากด้วย

เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 22 มี.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ปราสาทสด๊กก๊อกธม อ.โคกสูง จ.สระแก้ว นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายภูสิต สมจิตต์ ,นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มกดกไทย 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 50 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า นอกจากนั้น ยังมีกลุ่มช่างภาพอิสระและกลุ่มนักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่ง เดินทางมาปักหลักเพื่อถ่ายภาพและชมปรากฏการณ์มหัศจรรย์ ซึ่งปีนี้จะตรงกับวันที่ 22 มีนาคม 2561 เนื่องจากดวงอาทิตย์จะขึ้นตรงกับประตูของปราสาทสด๊กก๊อกธม โดยแสงจะส่องลอดผ่านประตูทุกบานของปราสาท ในช่วงเวลา 05.45-06.00 น. ถือว่า เป็นภาพที่สวยงามและหาชมได้ยากภาพหนึ่งด้วย

อย่างไรก็ตาม สำหรับปราสาทสด๊กก๊อกธม ถูกประกาศให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งใหม่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ บ้านหนองเสม็ด อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เป็นโบราณสถานที่ใหญ่และสำคัญของจังหวัดสระแก้ว และเป็นโบราณสถานขอมที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 14 เพื่อใช้ประดิษฐานรูปเคารพและใช้ประกอบพิธีกรรมตามคติความเชื่อ ในลัทธิศาสนาฮินดู คำว่า “สด๊กก๊อกธม” หมายถึง เมืองที่มีต้นกกขึ้นรกในหนองน้ำใหญ่ ซึ่งปัจจุบันยังพอมองเห็น หนองน้ำใหญ่ในอดีตอยู่ใกล้ ๆ ปราสาท

ปราสาทสด๊กก๊อกธม ประกอบด้วย องค์ปราสาท 3 หลัง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีคูน้ำล้อมรอบ 4 ด้าน มีกำแพงแก้ว 2 ชั้น ชั้นนอกทำด้วย ศิลาแลงชั้นในทำด้วยหินทราย ตัวปราสาทก่อด้วยหินทราย มีโคปุระหรือซุ้มประตูเหลืออยู่เพียงด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเท่านั้น ภายใน ระเบียงคตมีบรรณาลัยก่อด้วยหินทราย 2 หลังอยู่หน้าปราสาทหลังกลางซึ่งเป็นปรางค์ประธาน ด้านนอกปราสาททางทิศตะวันออกมีสระน้ำขนาด ใหญ่รูปสี่เหลี่ยม มีถนนปูด้วยหินจากตัวปราสาทไปจนถึงสระน้ำ

ทั้งนี้ ประวัติการค้นพบศิลาจารึก 2 หลัก จารึกด้วยอักษรขอมโบราณ เป็นหลักฐานสำคัญที่บ่งบอกถึงอายุการสร้างปราสาทสด๊กก๊อกธม และบอกวัตถุประสงค์ของการสร้างจารึกหลักที่ 2 ว่าพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2 ได้ปฏิสังขรณ์ปราสาท เมื่อปี พ.ศ.1595 และกษัตริย์แห่งอาณาจักรขอม เป็นผู้อุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา โดยมีพราหมณ์ปุโรหิตเป็นผู้นำศาสนา ให้คำปรึกษาแนะนำ และเป็นสื่อกลางระหว่างเทพเจ้าและกษัตริย์ รวมทั้งประวัติ สายสกุลพราหมณ์ผู้ประกอบพิธีเทวราชา การปฏิบัติพระเทวราชและรูปเคารพ การสร้างหมู่บ้าน การบุญต่างๆ ในศาสนา เป็นต้น ปัจจุบันจารึกทั้ง 2 ถูกเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร

สำหรับผู้ที่สนใจเดินทางไปปราสาทสด๊กก๊อกธม จากอำเภออรัญประเทศ สามารถใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 348 ไปทางอำเภอตาพระยา ผ่านที่ว่าการอำเภอโคกสูงไปประมาณ 3.5 กิโลเมตร ซ้ายมือจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เลยไปจะมีทางแยกมีป้ายบอกไปปราสาทสด๊กก๊อกธม ให้เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางหลวงชนบท สก 3018 ผ่านบ้านสุขสำราญไปประมาณ 7 กิโลเมตร ถึงสามแยกบ้านหนองเสม็ดให้เลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตรตามทางราดยางไปเรื่อยๆ ไปตามป้าย จะพบเส้นทางเข้าปราสาททางขวา ให้เลี้ยวไปอีก 2.5 กิโลเมตร ก็จะถึงปราสาทสด๊กก๊อกธม

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสระแก้ว กดอ่านที่นี่