เปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่-รับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ

สระแก้ว – เปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมด้วย นายอำเภอวัฒนานคร บุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมสนับสนุนการจัดโครงการฯ ดังกล่าว โดยได้เปิดให้บริการประชาชน 2 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย กิจกรรมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เปิดให้บริการทางการแพทย์ทั่วไป บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ บริการตรวจตาและบริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน โรงเรียนบ้านท่าเกวียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสนับสนุนโครงการ

สำหรับโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตดังกล่าว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อการแพทย์สาธารณสุขไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องสุขภาพ อนามัย พระองค์ทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งงานด้านการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในทุกพื้นที่ และช่วยเหลือสนับสนุนการบริหารงานโรงพยาบาล ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน สำหรับให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน พร้อมนี้ ขอสืบสานพระราชปณิธาน ด้วยความจงรักภักดี สร้างสรรค์คุณประโยชน์ แก่ประชาชนและประเทศชาติ

—————————-

ภาพโดย/สุชีวิน ปิยะมิตรบัณฑิต

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสระแก้ว กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น