เดินตลาดรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก ทำความดีด้วยหัวใจฯ

สระแก้ว – กิจกรรมรณรงค์ลดปริมาณใช้ถุงพลาสติก “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก”

เมื่อวันที่ 24 ก.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร นายอำเภอวังน้ำเย็น พร้อมด้วย นายวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก” ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟมในพื้นที่ตลาดสด มีหน่วยงานร่วมการดำเนินการโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว และอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเน้นย้ำให้ทุกคนได้ตระหนักถึงปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม และร่วมมือกันช่วยลดหรืองดการใช้ถุงพลาสติก ซึ่งจากสถิติข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษทั้งประเทศ พบว่า คนไทยใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วมากถึง 45,000 ล้านใบต่อปี และหากงดใช้ถุงพลาสติก จะช่วยลดปริมาณขยะได้เป็นอย่างดี

นายปราชญา อุ่นเพ็ชรวรากร นายอำเภอวังน้ำเย็น กล่าวว่า สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อำเภอวังน้ำเย็น เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งบริษัทห้างร้านหรือสถานประกอบการต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการลดการใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจากพลาสติก เนื่องจากจะเป็นขยะตกค้างที่ย่อยสลายได้ยาก เช่น การใช้ถุงพลาสติกใส่สินค้าเท่าที่จำเป็น และกระตุ้นให้ผู้ซื้อสินค้านำถุงผ้ามาใส่สินค้าเอง การให้ส่วนลดราคาสินค้ากรณีที่ลูกค้าไม่ใช้ถุงพลาสติก โดยให้เร่งรัด การดำเนินการให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” และดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐระยะ 1 (พ.ศ.2559-2560) ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ภายใต้โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และกล่องโฟมในพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและประชาชนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟมในพื้นที่ตลาดสด เนื่องจากพลาสติกเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

ทางด้าน นายวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น กล่าวว่า จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟมในพื้นที่ตลาดสด และทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว จะได้มีการประสานการดำเนินงานในพื้นที่ร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น และอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างจริงจัง ในอันที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมให้เกิดความตระหนักปลูกจิตสำนึกให้กับพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนผู้บริโภค สามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในตลาดลดลง ร้อยละ 20 ลดปริมาณการใช้กล่องโฟมในตลาดสดลงร้อยละ 50 ด้วยเช่นกัน

————————————–

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสระแก้ว กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น