ถนน 4 เลนระนอง สร้างชุ่ยฝนตกพังยับ ชาวบ้านสุดทนร้องปลัดจังหวัดตรวจสอบ

ถนน 4 เลนระนอง สร้างชุ่ยฝนตกพังยับ ชาวบ้านสุดทนร้องปลัดจังหวัดตรวจสอบ

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายชาตรี จันทร์วีระชัย ปลัดจังหวัดระนอง กล่าวว่าภายหลังเป็นประธานเปิดงานสร้างอาชีพในพื้นที่ ต.ปากจั่น อ.กระบุรี ซึ่งตัวแทนกลุ่มผู้นำชุมชน นักการเมืองท้องถิ่น ซึ่งเป็นเป็นตัวแทนชาวบ้านจากหลายพื้นที่เข้าพูดคุย เพื่อขอความช่วยเหลือ กรณีชาวบ้านในพื้นที่ อ.กะบุรี อ.ละอุ่น และอำเภอเมืองระนอง รวมไปถึงผู้ใช้รถใช้ถนนและนักท่องเที่ยว ทั้งขาเข้าขาออกในจังหวัดระนอง ได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนจากการการก่อสร้างขยายถนนจาก 2 การจราจรเป็น 4 ช่องทางการจราจร บนถนนสายเพชรเกษม

ปลัดจังหวัดระนอง กล่าวว่า ตามที่ได้รับคำร้องเรียนเรื่องความเดือดร้อนคือ ในการก่อสร้างผู้รับเหมาก่อสร้างถนน ทั้งใน 3 อำเภอรวมระยะทางยาวแต่ยังยังไม่แน่ใจในจำนวนระยะทางที่มีการก่อสร้างว่ายาวเท่าไหร่ แต่ประชาชนทั้ง 2 ข้างทางรวมไปถึงผู้ใช้รถใช้ถนนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ต้องใช้เส้นทางสายหลักในการสัญจร ต่างก็ได้รับความเดือดร้อน จากการไม่ใส่ใจของผู้รับเหมา ที่ทำงานแบบขอไปที เพื่อจะได้รับงานใหม่ ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ หลาย ๆ จุดขุดถนนมีความเสี่ยงจนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

 

จากเดิมที่หลายๆ จุดไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ และเมื่อเกิดฝนตกหนักก็จะเกิดน้ำท่วมขังทำการจราจรติดยาว สัญญาณไฟในจุดตัดข้ามถนนหรือจุดเสี่ยงก็ไม่มี ความล่าช้าในการก่อสร้างซึ่งหลายๆ จุดไม่เสร็จตามสัญญาจ้าง แต่หน่วยงานรัฐเจ้าของโครงการไม่เคยสนใจที่จะทักท้วงผู้รับเหมาแต่อย่างใด แม้ว่าจะเกิดการกระทำผิด ซึ่งปัญหาดังกล่าวทางจังหวัดระนองก่อนหน้านี้ได้เชิญทั้งหน่วยงานราชการผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมาภาคเอกชนมาทำการพูดคุย

แต่วันนี้นี้ก็ยังได้รับการร้องเรียนถึงสภาพปัญหาในการก่อสร้างถนน ที่ผู้รับเหมาทำแบบไม่สนใจความเดือดร้อนของประชาชน แม้แต่ตนเองขับรถมาก็เจอด้วยตนเองในปัญหาหลายเรื่อง หลังจากนี้จะนำข้อมูลปัญหาข้อเรียกร้อง ความเดือนร้อนของประชาชนทั้งหมด ที่มีการก่อสร้างนำเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

 

เพื่อเชิญหน่วยงานผู้ว่าจ้างคือ แขวงการทางจังหวัดระนอง และเอกชนผู้รับเหมาในแต่ละจุด มาทำการสอบถามพูดคุยเพื่อหาทางแก้ไข้ให้กับประชาชน หากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนไม่มีการแก้ไข ทางจังหวัดคงต้องมีการดำเนินการในขั้นเด็จขาดในลำดับต่อไป เสนอต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงเพื่อประโยชน์ของประชาชน//

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่