“เกษตรพ่อพอเพียง” กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค้า และบริการท่องเที่ยว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่20 กรกฎาคม 2562 นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานเปิดงาน “ เกษตรพ่อพอเพียง” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค้าและบริการท่องเที่ยวและกีฬา ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อ.ปากช่อง จังหวัดนครราสีมา โดย นายสุรสิทธิ์ สิงห์หลง ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรปากช่อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ได้กำหนดจัดกิจกรรม “เกษตรพ่อพอเพียง” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค้าและบริการการท่องเที่ยวและกีฬา (ผลผลิตการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ) กิจกรรม การพัฒนาแหล่งการท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพ่อสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว ภายในงานได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การเสวนาทำฝนหลวงในพื้นที่อำเภอปากช่อง การอบรมการปลูกน้อยหน่าเพื่อการค้าอย่างมืออาชีพ และการศึกษาดูงาน แปลงสาธิตการผลิตน้อยหย่าฝ้ายเขียวเกษตร การอบรมการจัดการห่วงโซ่คุณค่าทุเรียนไทยในตลาดจีน การอบรมเกษตรโดยใช้ชีวภาพจุลทรีย์และการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ลายจุดในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การอบรมเกษตรอินทรีย์ วิถีไทยมาตรฐานโดยใช้ศาสตร์พระราชาการแสดงธรรมเทศนา “เกษตรพ่อพอเพียง”

โดยพระมหาสุทัศน์ วชิรญาโน (หัสดิน) อุทยานธรรมภูชี้ฟ้า บ้านร่มฟ้าไทย ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย การแสดงดนตรีโฟล์คซองของโรงเรียนในพื้นที่อำเภอปากช่องของโรงเรียนปากช่อง๑ การแสดงศิลปิน ติ๊ก ชิโร่และคณะการแสดงดนตรีโฟล์คซองของโรงเรียนในพื้นที่อำเภอปากช่องของโรงเรียนปากช่อง๑ และการแสดงวงดนตรีผสม เติ้ล ขลุ่ยไทย และวงชื่นใจ กิจกรรม “ เกษตรพ่อพอเพียง” ครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดจากศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง ได้รับความอนุเคราะห์แสดงจากโรงเรียนในพื้นที่อำเภอปากช่อง และความร่วมมือสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรปากช่อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาและยกระดับศักยภาพสินค้าบริการการเกษตรตามรอยเกษตรของพ่อ ให้ยั้งยืนของจังหวัดนครราชสีมาต่อไป

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น