ผวจ.ระนองนำหน่วยแพทย์ พอ.สว.เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

ผวจ.ระนองนำหน่วยแพทย์ พอ.สว.เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

ระนอง-หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดระนอง ออกปฏิบัติงานเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในพื้นที่ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี

(19 ก.ค.62) ที่ ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

นายเฉลิมพล ครุอำโพธิ์ นายอำเภอกระบุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตำบลปากจั่น

ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ พร้อมมอบยาสามัญประจำบ้าน เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กำลังใจแก่คนไข้และผู้ดูแล

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่