สืบสานตำนานเทียนพรรษา ประกวดธิดาเทียน

ปราจีนบุรี – สืบสานตำนานเทียนพรรษา ประกวดธิดาเทียน สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้อยู่คู่กับชาว ต.เมืองเก่า

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 62 ที่ผ่านมา ที่วัดศรีบุญเรือง (บ้านเลียบ) ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี นายวัลลภ ประวัติวงศ์ นายอำเภอกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณี หล่อเทียนพรรษา และประกวดธิดาเทียน โดย อบต.เมืองเก่า โดยนายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายก อบต.เมืองเก่า ร่วมกับ บ้านวัดและโรงเรียนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นางมัลลิกา หงษ์มัง ประธานสภาวัฒนธรรม ต.เมืองเก่า เป็นผู้กล่าวรายงาน ประเพณีหล่อเทียนพรรษา ของ อบต.เมืองเก่า ถือว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ แสดงออกถึงความรักความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การมีส่วนร่วมของชุมชนของตำบลเมืองเก่า และเป็นการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้อยู่คู่กับชาว ต.เมืองเก่า ตลอดไป

ทั้งนี้ การประกวดธิดาเทียนของทุกปีนั้น เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ลูกหลานที่เป็นสุภาพสตรีประกวดความสวยของลูกหลานในชุมชน ฝึกให้มีความกล้าแสดงออก ในการแต่งกายด้วยชุดไทยมารยาท สติปัญญาและปฏิภาณไหวพริบมาแสดงให้คนรับรู้ ซึ่งหลักการในการประกวด โดยหลักการให้คะแนน ความงามของใบหน้า 25 คะแนน รูปร่างผิวพรรณ 25 คะแนน การแต่งกาย 20 คะแนน ท่วงทีกิริยา 20 คะแนน และสติปัญญา ปฏิภาณไหวพริบ 10 คะแนนรวม 100 คะแนน ซึ่งคณะกรรมการตัดสินมาจากครู 3 ท่านใคร ได้คะแนนเยอะสุดเป็นผู้ชนะจะได้สายสะพายพร้อมมงกุฎและเงินสด 3,000 บาทไปครอง

ด.ญ.ดาราลักษณ์ มากสิน อายุ 14 ปี จาก ม.8 วัดบ้านไผ่ หนึ่งในผู้เข้าประกวดธิดาเทียน กล่าวว่า ในการเข้าประกวดธิดาเทียนครั้งนี้ รู้สึกตื่นเต้นดีใจและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในชุมชน การเข้าประกวดจะชนะหรือไม่อยากให้ชุมชนร่วมสืบสานประเพณีนี้ต่อไป

—————————
ข่าว-ภาพ/ทองสุข สิงห์พิมพ์

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสระแก้ว กดอ่านที่นี่