ฟื้นสถานีรถไฟสงขลา “ศูนย์เรียนรู้ชุมชน” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่ทำงานเชิงรุกเพื่อรับฟังแนวทางการพัฒนาร่วมระหว่างประชาชนในชุมชน พ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการธุรกิจเตรียมขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนตลาดรถไฟชุมชนในมิติใหม่

ด้วยพื้นที่เทศบาลนครสงขลา 9.7 ตารางกิโลเมตร การพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความเจริญนั้นย่อมมีข้อจจำกัดหลายด้าน แต่วันนี้การพัฒนาของเทศบาลนครสงขลา ภายใต้การบริหารงานของ “ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี” นายกเทศมนตรีนครสงขลา นักพัฒนาที่เข้าใจบริบทของพื้นที่อย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะ เพื่อเปิดนครสงขลา ก้าวสู่เมืองแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน อนุรักษ์สถานีรถไฟสงขลาศูนย์เรียนรู้ชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยว

การพัฒนาที่ใช้ความสามัคคีจากความหลากหลายสู่ความเป็นหนึ่งเดียว  ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครสงขลา ลงพื้นที่ทำงานเชิงรุกพบปะพี่น้องในชุมชนตลาดรถไฟ เพื่อรับฟังแนวทางการพัฒนาร่วมกันระหว่างชุมชนตลาดรถไฟ ซึ่งเป็นชุมชนเศรษฐกิจใจกลางเมืองสงขลา มี นายบวร วัฒนาวีรวงค์ ประธานชุมชนตลาดรถไฟ ในฐานะผู้นำคนสำคัญของชุมชนพร้อมชาวบ้าน  พ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการให้เช่าอาคารพาณิชย์ และนายสมศักดิ์ อรุโณประโยชน์ เจ้าของ และผู้จัดการห้างลีวิวัฒน์ซุปเปอร์สโตร์ ห้างท้องถิ่นขนาดใหญ่ของเมืองสงขลา

 ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา กล่าวว่าสถานีรถไฟเมืองสงขลาสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ลูกหลานชาวบ่อยางและบุคคลทั่วไป เมืองสงขลาบ่อยางมีต้นทุนมรดกทางวัฒนธรรมมากทั้งสถาปัตยกรรมเก่าอันทรงคุณค่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่งดงามมากจึงได้ผลักดันและจัดสรรงบประมาณบูรณะสถานีรถไฟให้เป็นศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ของนครสงขลา และในอนาคตอันใกล้จะพัฒนาให้มีสื่อมัลติมีเดีย ได้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับการรถไฟ ในบรรยากาศสถานที่จริงมากกว่าการเป็นร่องรอยประวัติศาสตร์เพียงอย่างเดียว โดยเบื้องต้นเทศบาลจะมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมมือกับชุมชนเร่งการทำความสะอาด แก้ปัญหาขยะ จัดและตกแต่งภูมิทัศน์ให้น่าอยู่ น่าเที่ยว

“วันนี้นับเป็นนิมิตหมายที่ดีทุกภาคส่วนร่วมมือสามัคคีกันร่วมอนุรักษ์และช่วยกันผลักดัน สถานีรถไฟสงขลาเป็นศูนย์เรียนของชุมชน ต้องขอบคุณพี่น้องชาวสงขลาบ่อยางของเราทุกคนโดยเฉพาะ ชาวบ้านในชุมชนตลาดรถไฟ ทุกคน พ่อค้าแม่ค้า เจ้าของอาคารพาณิชย์ให้เช่า ประธานชุมชน พลังความสามัคคีเหล่า จะขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองของเราให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นนั่นคือผลความสำเร็จของพวกเราทุกคนไม่เฉพาะชาวบ้านในชุมชนตลาดรถไฟเท่านั้น ชุมชนใกล้เคียงชุมชนบ่อนวัว และชุมชนเมืองใหม่ รวมถึงชาวสงขลาบ่อยางทุกคน ความรักความเข้าใจ ความสามัคคีคือพลังสำคัญในการพัฒนาที่ยังยืน

ในปีงบประมาณ 2561 จัดสรรงบประมาณสำหรับพัฒนาหัวรถจักรและโบกี้รถไฟ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจรานำหัวรถจักรที่หาดใหญ่มาใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนสถานีรถไฟเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และในปีงบประมาณ 2562 ปรับภูมิทัศน์โดยรอบพร้อมอนุรักษ์และปรับปรุงบ้านพักรถไฟโดยรอบ ให้สวยงามพยายามผลักดันให้เป็นที่พักผ่อนในเมือง ให้พี่น้องในชุมชนและชาวสงขลาบ่อยางได้มีพื้นที่สำหรับออกกำลังกาย เป็นพื้นที่ “ลานสร้างสรรค์ของชุมชน”พัฒนาและสานต่อให้สวยงาม ปรับภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบให้พี่น้องในชุมชนได้ใช้บริการ

นายบวร วัฒนวีรงค์ ประธานชุมชนตลาดรถไฟ

ด้านนายบวร วัฒนวีรงค์ ประธานชุมชนตลาดรถไฟ กล่าวว่า “วันนี้พวกเราจะร่วมกันปลูกต้นไม้ชื่อ” “ต้นสามัคคี    ” ให้งอกงามและบานสะพรั่งเพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนตลาดรถไฟและเมืองสงขลา ถึงเวลาแล้วที่ชาวบ้าน พ่อค้าแม่ค้าในชุมชนต้องรวมพลังกันเสียสละเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น นอกจากการบริหารจัดการค่าเช่าที่จากผู้ประกอบการอย่างห้างลีวิวัฒน์ซุปเปอร์สโตร์ ห้างท้องถิ่นขนาดใหญ่ ในราคาที่ต่ำกว่าประเมินเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ร่วมค้าขายในชุมชนแล้ว ทางเทศบาลนครสงขลา ได้เข้ามาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นับเป็นมิติใหม่ในการเริ่มต้นเพื่อก้าวไปข้างการพัฒนาชุมชนตลาดรถไฟก้าวสู่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเบื้องต้นจะขับเคลื่อนเปิดชุมชนตลาดรถไฟด้วยกิจกรรม “ถนนคนเดินส่งเสริมการท่องเที่ยว”เร็วๆ นี้

นายสมศักดิ์ อรุโณประโยชน์ เจ้าของและผู้จัดการห้างลีวิวัฒน์ซุปเปอร์สโตร์

ขณะที่นายสมศักดิ์ อรุโณประโยชน์ เจ้าของ และผู้จัดการห้างลีวิวัฒน์ซุปเปอร์สโตร์ กล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันพัฒนาเสียสละทั้งชาวบ้านในชุมชน พ่อค้าแม่ค้า รวมทั้งห้างลีวิวัฒน์ฯจะเข้ามาดูแลชุมชน และชาวบ้านในชุมชนเองก็เสียสละเพื่อท้องถิ่นเพื่อบ้านเมืองการทำงานด้วยจิตสาธารณะ ทุกฝ่ายต้องช่วยกันที่ผ่านมาเราเสียโอกาสไปมาก การพัฒนายิ่งช้าเท่าไหร่ไม่ใช่เฉพาะเราเท่านั้นแต่หมายถึงลูกหลานเราในอนาคตด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสงขลา กดอ่านที่นี่