พุทธศาสนิกชนชาวไทย-เมียนมา ร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษาวัดระนองคึกคัก

พุทธศาสนิกชนชาวไทย-เมียนมา ร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษาวัดระนองคึกคัก

ระนอง-พุทธศาสนิกชนจังหวัดระนอง นักท่องเที่ยว รวมทั้งแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเข้าพรรษา  และร่วมกิจกรรมตามวัดต่างๆในจังหวัดระนองอย่างคึกคัก

16 ก.ค. 2562 นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรเอกชน และประชาชน พุทธศาสนิกชนชาวระนอง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

โดยมีพระครูนิวิฐสุวรรณกิจ รองเจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ ศาลาฌาปณสถานร่วมใจ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดระนอง เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบทอดประเพณีการทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา รณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญ และประพฤติปฏิบัติมุ่งมั่นรักษาศีล 5 น้อมรำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ร่วมทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา ให้มีความเจริญรุ่งเรืองคงอยู่สืบไป

17 ก.ค. 2562 บว่าบรรยากาศการทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษามีความคึกคักในหลายวัดเนื่องจากมีแรงงานต่างด้าวชาวเมียนที่ทำงานใน จ.ระนอง ออกมาร่วมกิจกรรมและร่วมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษาเป็นจำนวนมาก

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่