ศูนย์อนุรักษ์ช้างไืทยลำปางนำช้างถวายเทียนพรรษา-เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา

ที่ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ว่าที่พันตรีอภิชาติ จินดามงคล ผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ นำคณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานและช้างพังใบตอง อายุ 5 ขวบ และ พังมาลี อายุ 4 ขวบ ได้ถวายเทียนพรรษา ณ วัดสวนป่าเทพารักษ์ (วัดสะอาด บุญเกิด) สวนป่าทุ่งเกวียน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ในช่วงเช้า และเวลา 16.30 น. ได้ร่วมฟังเทศนาธรรม และเวียนเทียน ณ วิหารพระชัยเมตาบดีศรีคชบาล ภายในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ.ห้างฉัตร จลำปางได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

ว่าที่พันตรีอภิชาติ จินดามงคล ผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯกล่าวว่า​ การนำช้างมาร่วมงานบุญช้างนั้น ด้วยเหตุที่ว่า ช้างเป็นสัตว์สัญลักษณ์ตามคติที่มีความหมายในเรื่องของความเป็นสิริมงคลและเครื่องหมายแห่งการค้ำจุนพระพุทธศาสนาตามความเชื่อของพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ โดยเชื่อว่า ช้างเป็นสัตว์ที่ค้ำจุนจักรวาลและเชิดชูพระพุทธศาสนา

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดลำปาง กดอ่านที่นี่