นายกฯ ห่วงภัยแล้ง แนะใช้น้ำประหยัด

นายกรัฐมนตรี ห่วงสถานการณ์ภัยแล้ง กำชับหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและกษตรกร พร้อมแนะใช้น้ำอย่างประหยัด  

พลโทวีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิด เนื่องจากบางพื้นที่ฝนเริ่มทิ้งช่วง ทำให้ประชาชนและเกษตรกรขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร จึงสั่งการให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่รัฐ และจิตอาสา ออกติดตามความเดือดร้อนและให้ความช่วยเหลือเป็นรายพื้นที่  ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีทราบว่า บางจังหวัดประกาศเป็นเขตประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) เพื่อให้ความช่วยเหลือจึงกำชับให้ลงไปตรวจสอบปัญหาและแก้ไขโดยเร่งด่วน ส่วนพื้นที่ใดมีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งทำงานเชิงรุก อย่าปล่อยให้ประชาชนเดือดร้อน

พลโทวีรชน กล่าวด้วยว่า นายกรัฐมนตรียังฝากไปถึงเกษตรกรว่า ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เช่น กักเก็บน้ำไว้ใช้ในแหล่งน้ำของตัวเอง สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เพาะปลูก ขอให้ชะลอการปลูกออกไปก่อน จนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ฝนตกตามปกติ คาดว่าน่าจะหลังเดือนกันยายนไปแล้ว พร้อมกำชับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำ การสูบน้ำ การแจกจ่ายน้ำ ทั้งพลเรือนและทหาร จัดสรรน้ำและสร้างการรับรู้ถึงข้อควรปฏิบัติให้ประชาชนและเกษตรกรทราบอย่างต่อเนื่องด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่