ดูแห่เทียนแล้วอย่าเพิ่งรีบกลับ อยู่ต่อชม แสงสีเสียง ที่บ้านชีทวน

แห่เทียน ชีทวน เขื่องใน

หลังแห่เทียน 18 ก.ค.62 ชมแสง สี เสียง : สะพานบุญแห่งศรัทธา บูชาพระธาตุสวนตาล

คุยกับ ผศ.ดร.ธนพรรณ ธานี หัวหน้าโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต.ชีทวน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอุบลราชธานี กดอ่านที่นี่