พุทธศาสนิกชนชาวพังงาร่วมทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชา 2562

พังงา-พุทธศาสนิกชนชาวพังงาร่วมทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชา

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562  ที่วัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง) อ.เมืองพังงา นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวพังงา ร่วมไหว้พระรับศีลจากพระเทพปัญญาโมลี รองเจ้าคณะภาค 17 และเจ้าอาวาสวัดประชุมโยธี และพระสงฆ์ ก่อนจะร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ 39 รูป เนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี 2562 และในช่วงค่ำพุทธศาสนิกชนจะมาร่วมพิธีเวียนเทียนโดยพร้อมเพรียงกันอีกครั้งหนึ่ง

วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” แก่ปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 การแสดงธรรมครั้งนั้น ทำให้พราหมณ์โกณฑัญญะ 1 ใน 5 ปัญจวัคคีย์ เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้า ขออุปสมบทกลายเป็นพระสาวกและภิกษุองค์แรกในโลก และทำให้ในวันนั้นมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพังงา กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น