ส.ส.สมุทรปราการร่วมผลักดัน ขุนสมุทร โมเดล แก้ปัญหาโรงเรียนบ้านขุนสมุทรจีน

จากกรณีที่โรงเรียนบ้านขุนสมุทรจีน มีนักเรียนเพียง 6 คน ครู 1 คน และผู้อำนวยการ 1 คน ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางป่าชายเลน การเดินทางมาโรงเรียนต้องนักเรือหางยาวกว่า 10 กิโลเมตร เพื่อเดินทางมาเข้าเรียน ล่าสุด  ส.ส.สมุทรปราการร่วมประชุมผลักดันให้เป็น  “ขุนสมุทร โมเดล” และจะให้โรงเรียนต่างๆในจังหวัดสมุทรปราการเข้าไปเรียนที่โรงเรียนบ้านขุนสมุทรจีนโรงเรียนละ 1 วัน โดยได้รับการสนับสนุนจากนายชนม์สวัสดิ์  อัศวเหม ประธานหอการค้าสมุทรปราการ ร่วมกันผลักดันโครงการนี้ให้มีความยั่งยืนของโมเดลขุนสมุทรจีนต่อไป

จากกรณีที่โรงเรียนบ้านขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ มีนักเรียนเพียง 6 คน ครู 1 คน และผู้อำนวยการ 1 คน ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางป่าชายเลน การเดินทางมาโรงเรียนต้องนักเรือหางยาวกว่า 10 กิโลเมตร เพื่อเดินทางมาเข้าเรียน ซึ่งเป็นอาคารไม้ยกสูง มีห้องเรียนประมาณ 10 ห้อง มีห้องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียนการสอนครบ แต่ผู้ปกครองส่วนใหญ่กลับส่งบุตรหลานไปเรียนที่โรงเรียนในตัวเมือง ที่โรงเรียนบ้านจุนสมุทรจีน จึงเหลือนักเรียนอยู่เพียง 6 คน มีครูสอนเพียง 1 คน  จึงมีกระแสข่าวว่าโรงเรียนบ้านขุนสมุทรจีนอาจจะต้องปิดตัวลง ขณะที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ เขต 1 ลงพื้นที่แก้ไข โดยการนำนักเรียนทั้งหมดมาเรียนร่วมกับนักเรียนที่โรงเรียนขุนสมุทรไทย และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยังยืน ทาง อบจ.สมุทรปราการ จึงได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหาทางแก้ไข

เมื่อช่วงสายของวันนี้ที่ 15 กรกฎาคม 2562  ที่ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายอัครวัฒน์ อัศวเหม ส.ส. เขต 1  นายยงยุทธ สุวรรณบุตร ส.ส.เขต 2  และ นาย ฐาปกรณ์ กุลเจริญ สส.เขต 6 สมุทรปราการ ได้ร่วมประชุมหารือ ร่วมกับ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 และเขต 2  พร้อมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนสมุทร เพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหาโรงเรียนบ้านขุนสมุทรจีน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ และการเรียน การสอน ของโรงเรียนแห่งนี้ ที่เหลือนักเรียนอยู่เพียง 6 คน และมีครูสอนอยู่เพียง 1 คนเท่านั้น ซึ่งล่าสุดได้ทำการย้ายนักเรียนทั้ง 6 คนมาเรียนที่โรงเรียนขุนสมุทรไทย และเตรียมผลักดันให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ” ขุนสมุทร โมเดล “ ปรับฐานการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างแรงจูงใจและเปิดโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดอื่น ๆ ได้สับเปลี่ยนหมุนเวียนมาเรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนบ้านขุนสมุทรจีน โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. เร่งจัดทำแผน  อบจ.สมุทรปราการ เป็นแม่งาน และเตรียมผลักดันในเรื่องดังกล่าวเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร์

นายอัครวัฒน์  อัศวเหม ส.ส.เขต 1 สมุทรปราการ ได้เปิดเผยว่า วันนี้เป็นนิมิตรหมายที่ดี ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาทั้งสองเขต ซึ่งเราทราบปัญหากันอยู่แล้วว่าโรงเรียนขุนสมุทรจีน เป็นโรงเรียนหนึ่งที่มีนักเรียนน้อยเพียง 6 คน เราได้มาหาทางแก้ไขร่วมกัน เนื่องจากว่า อบจ.สมุทรปราการ เราก็ทำกันมาตลอดในเรื่องคุณภาพการศึกษา และปัญหาดังกล่าวนั้น เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ และมีการหารือกันมาตลอดว่าจะหาทางแก้ไขกันอย่างไรเพื่อประโยชน์ของนักเรียน ที่ยังเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านขุดสมุทรจีนอยู่ในขณะนี้ ก็ได้ทราบว่าเราเอาน้อง ๆ นักเรียนนั้นมาเรียนที่โรงเรียนขุนสมุทรไทย ซึ่งครูทุกคนก็พยายามช่วยกันทำให้เด็กทั้ง 6 คนเหล่านี้อยู่ในคุณภาพด้านการศึกษาที่ดีขึ้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด ก็ได้รับรู้ปัญหา และเราก็จะบูรณาการร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์  ส.ส.ทุกคนในจังหวัดสมุทรปราการ เราจะหาทางแก้ไขปัญหา และที่ดีใจเป็นอย่างยิ่งก็คือทางผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา จะนำปัญหาดังกล่าวไปร่างเป็นแผนและเป็นโครงการที่เราจะบูรณาการร่วมกันในการแก้ไข ก็คงจะมีด้วยกันก็คงจะมีอยู่ประมาณ 2- 3 ประเด็นอย่างที่ทุกท่านได้ทราบอยู่ เพื่อให้บ้านขุนสมุทรจีนนั้นเป็นโมเดลสำคัญของทางจังหวัดสมุทรปราการด้วย

ส่วนเรื่องการยุบโรงเรียนขุนสมุทรจีนนั้นคงไม่มีการยุบแต่จะทำเป็นสถานที่เรียนรู้เชิงธรรมชาติและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของการศึกษาร่วมผลักดันให้เป็น  “ขุนสมุทร โมเดล” และจะให้โรงเรียนต่างๆในจังหวัดสมุทรปราการเข้าไปเรียนที่โรงเรียนบ้านขุนสมุทรจีนโรงเรียนละ 1 วัน โดยได้รับการสนับสนุนจากนายชนม์สวัสดิ์  อัศวเหม ประธานหอการค้าสมุทรปราการ ร่วมกันผลักดันโครงการนี้ให้มีความยั่งยืนของโมเดลขุนสมุทรจีนต่อไป

ขณะที่ นายยงยุทธ สุวรรณบุตร ส.ส.เขต 2 กล่าวว่า โครงการก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้า ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เชื่อม ฝั่งตะวันตก กับ ตะวันออก ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการนั้น อยู่ระหว่างดำเนินการ ด้วยงบประมาณ 1,600 ล้านบาท ขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนขออนุญาตใช้พื้นที่จาก กองทัพเรือ หากก่อสร้างแล้วเสร็จ ก็จะนำความเจริญมาสู่พื้นที่ สามารถเดินทางไปยังบ้านขุนสมุทรจีนได้สะดวกยิ่งขึ้น

ส่วนความคืบหน้า หลังทำบันทึกข้อตกลง หรือ MOU ข้อสรุป จากการประชุมหารือ ระหว่าง ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ผู้ปกครอง และ หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคมที่ผ่านมา ภายใต้ชื่อ “ขุนสมุทร โมเดล” นายชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 เปิดเผยว่า มีการประเมินผล 1 สัปดาห์ หลังส่ง นักเรียน โรงเรียนบ้านขุนสมุทรจีน ไปเรียนร่วมกับ นักเรียนโรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย โดยพบว่า นักเรียนได้รับการดูแลอย่างดี ผู้ปกครองมีความพอใจในระดับหนึ่ง จากนี้ ก็จะมีการต่อยอดรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยแบ่งเป็น  2 ส่วนส่วนที่ 1   คือ การดูแลจัดส่ง เด็กนักเรียน 6 คน ไปเรียนที่ โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย /ส่วนที่ 2 ก็จะพัฒนาโรงเรียนบ้านขุนสมุทรจีน ให้เป็น แหล่งศึกษา เรียนรู้ เป็น โรงเรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ โดยจะนำเด็กนักเรียนทั้ง  2 เขตการศึกษา ไปศึกษาหาความรู้ ก็จะทำให้โรงเรียนแห่งนี้ มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นในอนาคต

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสมุทรปราการ กดอ่านที่นี่