เครือข่ายประชาคมงดเหล้า จ.ระนอง รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา

เครือข่ายประชาคมงดเหล้า จ.ระนอง รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา

ระนอง-นายสุชีพ  พัฒน์ทอง ประธานเครือข่ายประชาคมงดเหล้า จ.ระนอง เปิดเผยว่า ทางเครือข่ายประชาคมงดเหล้าได้รณรงค์ให้คนจังหวัดระนองและคนไทยงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด 3 เดือนเข้าพรรษา ซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปี โดยจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 11,000 ล้านบาท เป็นจุดเริ่มต้น ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ภายใต้สโลแกน “รักชีวิต อย่าติดสุรา” สร้างสุขภาพชีวิต ชุมชนให้น่าอยู่และปลอดภัยจากอุบัติเหตุและโรคภัยร้ายแรงจากพิษของสุรา

นายสุชีพกล่าวต่อว่า พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551มาตรา28 ห้ามขายในวันสำคัญดังนี้ 16ก.ค วันอาสาฬหบูชาและวันที่17ก.คเป็นวันเข้าพรรษา ฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน10.000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลกระทบทั้งต่อสุขภาพคนดื่ม โดยก่อโรคให้กับร่างกายมากกว่า 60 โรค แต่จะเด่นชัดที่ตับมากที่สุด นอกจากนี้ ยังกระทบต่อสังคมด้วย เพราะเป็นที่มาของการเกิดอุบัติเหตุจราจร การทะเลาะวิวาท ความรุนแรงทางเพศ ทำให้เกิดความสูญเสียอย่างมาก ขณะนี้ประเทศไทยยังมีคนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งสำรวจโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าปี 2560 ยังมีคนดื่มมากถึง 15.9 ล้านคน

แม้แนวโน้มจะลดลงทั้งจำนวนคนดื่มและการดื่มในระดับที่อันตราย และค่าใช้จ่ายในการดื่มที่ลดลง แต่ก็ยังถือว่าลดลงไม่มาก ยังต้องเดินหน้ารณรงค์เรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง การงดเหล้าเข้าพรรษา ซึ่งเป็นธงหมุดแรกๆ ของ สสส. ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ในการชวนให้คนเริ่มต้นงดเหล้าและชวนให้เลิกเหล้าไปให้ได้ตลอด และในปีนี้ก็มีความร่วมมือกับทางพุทธจักรในการช่วยรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น