ทสจ.เพิ่มศักยภาพให้ อปท.จัดการขยะอันตรายในชุมชน

สระแก้ว – เตรียมเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยอันตรายชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 12 ก.ค.62 ที่ห้องประชุมดอกแก้ว ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยอันตรายชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ได้จัดทำบันทึกลงนามความร่วมมือกับ บริษัทโปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) ในการรับกำจัดขยะอันตรายชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้วไปกำจัด จึงได้จัดการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจให้ปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามระเบียบหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือสิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ทั้งนี้ การปฏิบัติต้องให้สอดคล้องกับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของบริษัทฯในการนำขยะอันตรายไปกำจัดรวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้ว มีการจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพและร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยและส่งเสริมให้มีการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันจังหวัดสระแก้วมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณวันละ 536.89 ตัน โดยการคำนวณจากจำนวนประชากร ปริมาณขยะมูลฝอยที่นำไปกำจัดอย่างถูกต้อง 19.42 ตันต่อวัน ปริมาณขยะมูลฝอยที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 369.62 ตันต่อวัน ปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 389.04 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 7 2.46 และถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 4 ที่มีร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ประโยชน์คิดเป็นร้อยละ 68.84

 

——————————-

ภาพโดย/สุชีวิน ปิยะมิตรบัณฑิต

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสระแก้ว กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น