เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนในทุกระดับ ของจังหวัดนครราชสีมาจำนวน 600 ทุน

 

จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาได้กำหนดจัดงานมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ดีแต่ยากจนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10:00 นหน้าห้อง mcc hall ชั้น 3ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา   นายจรัสชัย โชคเรืองสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วย นางณัฎฐินีภรณ์  จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาหัวหน้าส่วนราชการ, นายอำเภอ ร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนในทุกระดับของจังหวัดนครราชสีมาจำนวน 600 ทุนรายละ 2,000 บาท ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานวันแห่งชัยชนะของท่านท้าวสุรนารี (งานย่าโม) ประจำปี 2562  รวมเป็นเงิน1,200,000 บาท

นางณัฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การมอบทุนการศึกษาดังกล่าวนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ทั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้สนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาในห้วงที่ผ่านมา เพื่อเป็นการขอบคุณในความร่วมมือจากสถานศึกษาต่างๆในพื้นที่ที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินการของเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาจึงได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีมีฐานะยากจนในวันดังกล่าวข้างต้นมีจำนวนทางนี้สื่อมวลชนในพื้นที่ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นเข้ารับมอบทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุน ทุนละ 2,000 บาท

นอกจากนี้จังหวัดนครราชสีมากำหนดการจัดงานขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจการของเหล่ากาชาดด้วยดีเสมอมาโดยจะจัดงานในวันที่ 11 ก.ค. 2562เวลา18.00น.

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา กดอ่านที่นี่