ทม.หัวหิน ปรับวิธีตักอาหารกลางวันนักเรียน ให้ได้ปริมาณที่กำหนด

 

ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน นำเจ้าหน้าที่ออกสุ่มตรวจโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในสังกัด พร้อมกำชับผู้รับจ้างในการจัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพเพียงพอต่อปริมาณนักเรียน และเตรียมปรับวิธีการตักอาหารจากทัพพีเป็นการใช้ถ้วยตวง เพื่อให้ปริมาณอาหารตามที่กำหนด และเท่ากันทุกคน  (ข่าว/ภาพ  วิมล ทับคง)

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน พร้อมด้วยผู้อำนวยการ กองกองการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สุ่มตรวจโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน โดยครั้งนี้ได้ทำการสุ่มตรวจที่โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และการแจกจ่ายอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน

จากการสุ่มตรวจในครั้งนี้พบว่า  วัตถุดิบในการประกอบอาหารต่างๆ สถานที่ บุคลากรที่ปรุงอาหารมีความสะอาด ถูกต้องตามระเบียบ ในส่วนของแจกจ่ายอาหาร จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เด็กอนุบาล และเด็กประถม  ซึ่งใช้ระบบตักข้าว กับข้าว และผลไม้ ใส่ถาดหลุม เตรียมไว้ให้นักเรียนที่โต๊ะ โดยจะเริ่มแจกจ่ายอาหารกลางวันให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาลก่อน ซึ่งในการตรวจครั้งนี้ พบว่าผู้รับจ้าง มีการจัดอาหารได้ครบตามคุณค่าทางโภชนาการ

นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน กล่าวว่า จากกรณีเรื่องการทุจริตงบประมาณอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  ดังนั้นเพื่อเป็นการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริต จึงได้จัดเจ้าหน้าที่ออกสุ่มตรวจโครงการอาหารกลางวันตามโรงเรียนในสังกัดทั้ง 7 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีก 2 แห่ง สำหรับในการตรวจครั้งนี้ไม่พบปัญหา หรือข้อพิรุธ  พร้อมกันนี้ได้กำชับให้ผู้รับจ้างจัดอาหารกลางวันให้เพียงพอ

มีการประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนว่า หากนักเรียนรับประทานไม่อิ่ม สามารถมาเติมได้ มีนักโภชนากรให้ความรู้ที่ถูกต้อง ที่สำคัญคือจะต้องให้นักเรียนรับประทานให้อิ่ม ในส่วนของปริมาณอาหารที่กำหนดเบื้องต้น เช่น อนุบาล ต้องได้รับข้าว 1 ทัพพี ระดับประถมได้รับข้าว 2 ทัพพี การตักด้วยทัพพีอาจจะได้ปริมาณไม่เท่ากันมากบ้างน้อยบ้าง เตรียมปรับแผนให้ผู้รับจ้างใช้ถ้วยตวงเล็กๆแทน โดยอนุบาลอาจจะถ้วยเล็ก ส่วนระดับประถมก็จะเป็นถ้วยที่ใหญ่ขึ้นมา ลักษณะคล้ายถ้วยในร้านข้าวมันไก่ เพื่อให้ได้ปริมาณตามที่กำหนด และเท่าเทียมกันทุกถาด

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กดอ่านที่นี่