ตุ๊กตุ๊ก 2 พลังงาน สุดยอดวิศวกรประถม 4 วัย 69 ปี

อ่างทอง – ตุ๊กตุ๊ก 2 พลังงาน  สุดยอดวิศวกรประถม 4 วัย 69 ปี  ใช้รถ จยย.ดัดแปลงผลิต เงินลงทุนประมาณแปดหมื่นบาท ใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ ระบบไฟฟ้าจากแบตเตอรี่

วัน 11 ก.ค. ตุ๊กตุ๊ก2พลังงาน ใช้รถ จักรยานยนต์ .ดัดแปลงผลิต โดย นาย วิเชียร  เรือนไทย  อายุ 69 ปี  ที่เรียนหนังสือจบแค่ชั้นประถมปีที่ 4  ได้ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซล่าเซล  พลังงานจากแบตเตอร์รี่  และพลังจากเครื่องยนต์   ที่นำมาติดตั้งรวมกันอยู่ภายในรถ  ซึ่งได้ทำการประดิษฐ์คิดค้นหาความรู้จากการลองผิดลองถูกด้วยตนเอง   และหาหนังสือมาอ่านหาความรู้เพิ่มเติม โดยที่ผ่านมาได้ผลิตจักรยานยนต์ที่ใช้พลังงาน 3 ระบบ  เป็นคันแรกในชีวิตใช้  ต่อมาทำการผลิตรถสามล้อ 3 ระบบ  ขึ้นอีก 1 คัน  จนมีความคิดต่อยอดมาถึง รถตุ๊กตุ๊ก  ที่มีจุดเด่นในการชาร์จไฟฟ้าเข้าแบตเตอร์รี่ในขณะที่กำลังขับเคลื่อน  ส่งผลทำให้เดินทางได้ไกลกว่า  โดยลงทุนไปกว่าแปดหมื่นบาท  ซึ่งใช้งานได้จริงพร้อมทำการขับขี่เดินทางท่องเที่ยวทั่วไป

ด้าน นาย วิเชียร  เรือนไทย  อายุ 69 ปี  ชาวจังหวัดนครสวรรค์  ซึ่งปัจจุบันเป็นคนดูแลเรือโบ๊ะลากจูงขนถ่ายสินค้า  ที่บริเวณตำบลโผงเผง  อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง  ได้เปิดเผยว่า  ตนเองมีความชื่นชอบในการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านมาได้ทำการผลิตรถจักรยานยนต์ใช้พลังงาน 3 ระบบมาแล้ว  และครั้งนี้ได้ต่อยอดและทำการผลิตรถสามล้อ 3 ระบบ คือใช้น้ำมัน พลังงานแสงอาทิตย์ และใช้พลังงานคนถีบ   เพื่อความสะดวกในการเดินทางและบรรทุกคนพร้อมสิ่งของได้มากขึ้น

โดยครั้งนี้ ได้ผลิต รถตุ๊กตุ๊ก ได้ใช้เงินลงทุนไปกว่าแปดหมื่นบาท  ซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมรถจักรยานยนต์   มาทำการจ้างช่างเชื่อมต่อโครงสร้าง  ประกอบเข้ากับตัวถังด้านนอกที่เป็นอะลูมิเนียมและแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด  ติดตั้งเครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์  ชุดจ่ายไฟฟ้า  และมอเตอร์ไฟฟ้าไว้ทางด้านหลัง  พร้อมบังลมพลาสติกด้านหน้าและผ้าใบพลาสติกด้านข้าง  เพื่อป้องกันลมและฝน  พร้อมระบบไฟฟ้าของรถเป็นแบบแอลอีดี  สามารถโดยสารได้ 4 คน

จนกลายเป็นรถตุ๊กตุ๊ก  หรือสามล้ออเนกประสงค์ใช้พลังงาน 2 ระบบ  คือ  พลังงานงานแสงอาทิตย์ต่อกับระบบแบตเตอร์รี่  มอเตอร์ไฟฟ้า  และเครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์  ทำให้ในขณะที่ใช้งานก็จะมีมอเตอร์ช่วยชาร์จไฟฟ้าเข้าไปในระบบเก็บไฟฟ้าในแบตเตอร์รี่  ซึ่งเป็นความภาคภูมิใช้ของคนลุงวิเชียร  วิศวกรชาวบ้านชั้น ป.4  ที่ผลิตรถสามล้อใช้พลังงานได้ หลายระบบ  และยังคงคิดค้นต่อยอดต่อไป  หากชาวบ้านท่านใดอยากทดลองทำทางลุงวิเชียร  ก็ยินดีที่จะทำการช่วยเหลือสอนการผลิตให้ทุกขั้นตอน

โดยติดต่อได้ที่บริเวณท่าเรือทรายหน้าวัดพิจารณ์โสภณ  ตำบลโผงเผง  อำเภอป่าโมก  และความฝันของลุงวิเชียร  ที่จะทำการคิดค้นผลิตรถสามล้อ 3 ระบบที่จะสามารถชาร์จไฟฟ้าด้วยตัวเองตลอด 24 ชั่วโมง  แม้จะไม่มีแสงแดดให้ผลิตไฟฟ้าเข้าแบตเตอร์รี่ไปจ่ายกำลังให้มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อน  เพื่อเป็นพลังงานทางเลือกที่สะอาดปลอดมลพิษที่จะเดินทางโดยไม่ต้องใช้น้ำมันต่อไป

 

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอ่างทอง กดอ่านที่นี่