ประกาศสงกรานต์ปี 61″มโหธรเทวี”ปีนี้น้ำน้อย-ข้าวปลาสมบูรณ์

มโหธรเทวี

กระทรวงวัฒนธรรมประกาศนางสงกรานต์ ประจำปี 2561 ปีนี้คือ นางมโหธรเทวี เสด็จยืนมาเหนือหลังนกยูง และปีนี้น้ำจะน้อย แต่ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์

ประกาศสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช 2561 ปีจอ (ผีเสื้อผู้หญิง ธาตุดิน)สัมฤทธิศก จุลศักราช 1380 ทางจันทรคติเป็น อธิกมาส ทางสุริยคติ เป็น ปกติสุรทิน  วันที่ 14 เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์ ตรงกับวันเสาร์ แรม 14 ค่ำ เดือน 5 ปีจอ เวลา 08 นาฬิกา 56 นาที 57 วินาที

นางสงกรานต์ทรงนามว่า นางมโหธรเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกสามหาว (ผักตบชวา) อาภรณ์แก้วนิลรัตน์ ภักษาหารเนื้อทราย หัตถ์ขวาทรงจักร หัตถ์ซ้ายทรงตรีศูล เสด็จยืนมาเหนือหลังนกยูง เป็นพาหนะ

วันที่ 16 เมษายน เวลา 12 นาฬิกา 59 นาที 24 วินาที  เป็นวันเปลี่ยนจุลศักราชใหม่ เป็น 1380
ปีนี้วันศุกร์ เป็นธงชัย วันศุกร์เป็นอธิบดี วันพฤหัสบดีเป็นอุบาทว์ วันอาทิตย์เป็นโลกาวินาศ  วันพุธเป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 600 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 60 ห่า ตกในมหาสมุทร 120 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 180 ห่า ตกในเขาจักรวาล 240 ห่า นาคให้น้ำ 5 ตัว  เกณฑ์ธัญญาหาร ได้เศษ 6 ชี่อ ลาภะ ข้าวกล้าในภูมินา จะได้ผล 9 ส่วน เสีย 1 ส่วน ธัญญาหาร พลาหาร มัจฉมังสาหาร จะบริบูรณ์ เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศี เตโช (ไฟ) น้ำน้อย

ด้านนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กิจการงานสงกรานต์ประจำปี 2561 ปีนี้จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย” ในพื้นที่กรุงเทพฯจะมีการจัดงานกิจกรรมหลายแห่ง เช่น วัดปทุมวนารามวรวิหาร , ศูนย์การค้าสยามพารากอน , สยามสแควร์ , ถนนสีลม , และถนนข้าวสาร ระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน

ส่วนในต่างจังหวัด มีการจัดงานประเพณีสงกรานต์แบบดั้งเดิมและสงกรานต์อาเซียนในจังหวัดต่างๆ เช่น สุโขทัย เลย สระแก้ว กาญจนบุรี ระนอง และบุรีรัมย์ เป็นต้น และยังสนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานวัฒนธรรม 70 จังหวัด เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม

รวมทั้งกระทรวงวัฒนธรรมยังเตรียมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และออนไลน์ คือ หนังสือประเพณีสงกรานต์ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาคติ เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับวันปีใหม่ไทย สิ่งที่ควรและไม่ควรปฏิบัติในประเพณีสงกรานต์

พร้อมกันนี้ ยังรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันสืบสานประเพณีสงกรานต์ เช่น การสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า คำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน