ทม.หัวหิน แจกพันธุ์ไม้ให้ 37 ชุมชน ร่วมสร้าง ชุมชนสีเหลือง “เราคนบ้านพ่อ”

 

เทศบาลเมืองหัวหิน จัดกิจกรรม “ชุมชนสีเหลือง เราคนบ้านพ่อ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โดยแจกจ่ายพันธ์กล้าไม้ที่มีดอกสีเหลืองให้กับ 37 ชุมชน เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่สวนสาธารณะ ศาลาชุมชน และพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชน (ข่าว/ภาพ วิมล ทับคง)

วันที่ 10 ก.ค.2562) ที่ชุมชนเขาน้อย เขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานเปิดกิจกรรม“ชุมชนสีเหลือง เราคนบ้านพ่อ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ   พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)  วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และ   พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ สร้างจิตสำนึกของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสีเหลืองภายในชุมชน

โดยน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จ               พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 “สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อสร้างสุขปวงประชา” มาเป็นแนวทางในการดำเนินการ โดยมี นางสาวไพลิน กองพันธ์ ,นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน พร้อมข้าราชการในสังกัด และตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหินทั้ง 37 ชุมชน ร่วมพิธี

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ เทศบาลเมืองหัวหิน ได้แจกจ่ายพันธุ์กล้าไม้ที่มีดอกสีเหลือง ประกอบด้วย ต้นทองอุไร ต้นรวงผึ้ง และต้นเหลืองปรีดียาธร  จำนวน 500 ต้น ให้กับตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหินทั้ง 37 ชุมชน เพื่อนำไปปลูกยังศาลาชุมชน สวนสาธารณะหรือพื้นที่สาธารณประโยชน์ของชุมชน เพื่อสร้างชุมชนสีเหลือง

พร้อมกันนี้ นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมคณะ ได้ร่วมกันปลูกต้นทองอุไรเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ จำนวน 10 ต้น  ที่บริเวณริมคลองพระราชดำริ ชุมชนเขาน้อย จากนั้นตัวแทนชุมชนได้นำกล้าไม้ไปปลูกในพื้นที่สาธารณะต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กดอ่านที่นี่