ระนอง จัดงาน เดิน วิ่ง ปั่นรวมพลังเสริมสร้างสุขภาพ ยุติวัณโรค

ระนอง จัดงาน เดิน วิ่ง ปั่นรวมพลังเสริมสร้างสุขภาพ ยุติวัณโรค

ระนอง-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ร่วมภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นรวมพลังเสริมสร้างสุขภาพ ยุติวัณโรคเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการรักษาสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกาย รณรงค์สร้างเสริมสุขภาพประชาชนให้แข็งแรง มีภูมิต้านทานต่อทุกโรค ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัณโรค กับประชาชนทั้งชาวไทยและประชากรข้ามชาติ เพื่อนำไปสู่การปรับพฤติกรรมที่เหมาะสม


นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดงานเดิน วิ่ง ปั่นรวมพลังเสริมสร้างสุขภาพ ยุติวัณโรค Charity TB Run & Bike for life 2018 โดยมีนายนรเทพ อัศวพัชระ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง โรงพยาบาลระนอง มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดกิจกรรมขึ้น

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการรักษาสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกาย รณรงค์สร้างเสริมสุขภาพประชาชนให้แข็งแรง มีภูมิต้านทานต่อทุกโรค ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัณโรค กับประชาชนทั้งชาวไทยและประชากรข้ามชาติ เพื่อนำไปสู่การปรับพฤติกรรมที่เหมาะสมและยังเป็นการระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยวัณโรคด้วย

ซึ่งมีกิจกรรมที่จัดขึ้นได้แก่ การเดิน – วิ่ง ระยะทาง 5 กิโลเมตร และการปั่นจักรยานระยะทาง 15 กิโลเมตร ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวน 800 กว่าคน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่