นักเรียนระนองร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

นักเรียนระนองร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

ระนอง-พระครูวิมลกิจจาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดอุปนันทาราม (วัดด่าน) จ.ระนอง กล่าวว่าในช่วงใกล้เทศกาลเข้าพรรษา พบว่าโรงเรียนต่างๆในจังหวัดระนองได้จัดกิจกรรมเวียนเทียน เข้าวัดฟังธรรมเป็นจำนวนมาก เพื่อสร้างเสริมจิตสำนึกที่ดี และสืบสานต่อวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวไทย

ล่าสุดในวันที่ 9 ก.ค. 2562 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลดวงกมล ได้จัดกิจกรรมเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา บูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ตามประเพณี ก่อนวันจริงที่ 16 กรกฎาคม 2562 ขอให้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลดวงกมล ผู้ทำหน้าที่ชาวพุทธที่ดีทุกคน มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา 3 เดือนตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือภาษาปากว่า จำพรรษา (“พรรษา” แปลว่า ฤดูฝน, “จำ” แปลว่า พักอยู่) การเข้าพรรษานี้ถือเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์โดยตรง พระสงฆ์จะไม่จำพรรษาไม่ได้ เนื่องจากรูปใดไม่จำพรรษาถือว่าต้องอาบัติทุกกฏตามพระวินัย การเข้าพรรษาตามปกติเริ่มนับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี (หรือเดือน 8 หลัง ถ้ามีเดือน 8 สองหน) และสิ้นสุดลงในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันออกพรรษา

วันเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8) หรือเทศกาลหวังหวังหวังเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) ถือว่าเป็นวันและช่วงเทศกาลทางศาสนาพุทธที่สำคัญเทศกาลหนึ่งในประเทศไทย โดยมีระยะเวลาประมาณ 3 เดือนในช่วงฤดูฝน โดยวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8) ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งพระมหากษัตริย์และคนทั่วไปได้สืบทอดประเพณีปฏิบัติการทำบุญในวันเข้าพรรษามาช้านานแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทัย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น