ระนอง เตรียมจัดใหญ่กินฟรีทุเรียนปีที่ 4

ระนอง เตรียมจัดใหญ่กินฟรีทุเรียนปีที่ 4

ระนอง-จังหวัดระนอง ร่วมกับ อบจ.ระนอง,เทศบาลตำบล .จ.ป.ร. อ.กระบุรี พร้อมด้วยชาวสวนทุเรียน ชาวสวนผลไม้ ตำบล จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง เตรียมจัดมหกรรมกินฟรีทุเรียนปีที่ 4 กำหนด 24 ส.ค. 2562 เพื่อประชาสัมพันธุ์แหล่งปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทองและก้านยาว ที่ดีที่สุดในภาคใต้ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมทั้งพ่อค้าได้รู้จักอีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของชุมชน

นายยงยุทธ์ คชสิงห์ นายกเทศมนตรี ตำบล.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง กล่าวว่า เปิดเผยว่าทางจังหวัดระนอง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง,เทศบาลตำบล .จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง,ชาวสวนทุเรียน และสวนผลไม้ ตำบล จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง  จัดงานเทศกาลกินทุเรียนฟรีปีที่ 4 ขึ้นในวันที่ 24 ส.ค. 2562   ณ สนามกีฬา ม. 11  บ้านรังแตน ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง  โดยได้มีการนำทุเรียนพันธุ์หมอนทอง และพันธุ์ก้านยาวที่ปลูกในพื้นที่ ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จำนวน 2,500 กก.มาให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้กินฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งในปีนี้พบว่ามีนักท่องเที่ยวและประชาชนที่ทราบข่าวได้เดินทางมาร่วมงานกว่า 2,000 คน

วัตถุประสงค์สำคัญของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ทุเรียนที่ถือเป็นผลไม้ที่มีคุณภาพของ ตำบล.จ.ป.ร. ที่สร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนมานาน แต่ผู้คนทั่วไปไม่ทราบว่า ตำบล.จ.ป.ร.เป็นแหล่งเพาะปลูกทุเรียนคุณภาพแหล่งที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมด้านการตลาดและผลผลิตให้กับเกษตรกร และมุ่งหวังให้เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ตำบล.จ.ป.ร.ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น และคาดหมายว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นเป็นการยกระดับคุณภาพสินค้าการเกษตรในพื้นที่ ตำบล.จ.ป.ร. สู่ในระดับประเทศต่อไป

ทุเรียนที่ปลูกที่ ตำบล.จ.ป.ร. 100 % จะไม่ใช่สารเคมี จึงทำให้เนื้อทุกเรียนมีความอร่อย เนื้อหอม เมื้อแน่น รสชาติหวานมัน เป็นที่ชื่นชอบของประชาชนทั่วไป โดยจากข้อมูลของสำนักงานการเกษตร จ.ระนอง พบว่า จ.ระนองมีพื้นที่เพาะปลูกทุกเรียนประมาณ 6,000 ไร่ โดย ตำบล.จ.ป.ร. อ.กระบุรี เป็นพื้นที่เพาะปลูกทุกเรียนที่สำคัญของ จ.ระนอง

นายยงยุทธ์ คชสิงห์ นายกเทศมนตรี ตำบล.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง กล่าวว่า นอกจากกิจกรรมการนำทุกเรียนจากสวนของชาวบ้านมาให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้กินฟรีแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การประกวดทุกเรียนสวยงาม,การสาธิตการทอดทุเรียน,การกวนทุกเรียน,การแข่งขันกินทุกเรียน,สำหรับ ต.จ.ป.ร.ปัจจุบันมีการปลูกทุกเรียนประมาณ 3,000 ต้น เกษตรกรมีรายได้โดยรวมในแต่ละปีประมาณ 200 ล้านบาท เฉลี่ยครอบครัวละ 500,000 ถึง 1 ล้านบาท โดยในปีนี้แม้ว่าราคาทุเรียนจะสูง แต่ชาวสวนทุเรียนทุกคนพร้อมใจที่จะจัดสรรทุเรียนในแต่ละสวนรวมกันไม่ต่ำกว่า 1,000 ลูก เพื่อนำมาให้ผู้เข้าร่วมงานได้กินฟรี

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น