นายกรัฐมนตรี เชิญชวนพุทธศาสนิกชนถือศีล เวียนเทียน ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ในเทศกาลอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา

กทม. – นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการ เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา-วันเมตตาปัญญาอ่อน เชิญชวนพุทธศาสนิกชนถือศีล เวียนเทียน ทำจิตใจให้บริสุทธิ์  

วันนี้ (9 ก.ค.2562) ที่บริเวณด้านหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการประชาสัมพันธ์ เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา รวมถึงการประชาสัมพันธ์และจำหน่ายดอกบานชื่น ในโอกาสวันที่ 14 กรกฎาคมของทุกปี เป็น ‘วันเมตตาปัญญาอ่อน’

โดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นำคณะเข้าพบ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2562 และนิทรรศการมอบตราสัญลักษณ์ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา มีเด็กและเยาวชนร่วมสาธิตการพับผ้าอาบน้ำฝนทรงดอกบัว แสดงตัวอย่างเมนูอาหารที่ถูกสุขภาวะต่อสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ พร้อมมอบปิ่นโต ‘ภาวนา ทาน ศีล’
เป็นของที่ระลึก ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงอาหารที่ตักบาตรทำบุญให้พระสงฆ์ว่า ต้องลดหวาน มัน เค็ม เน้นอาหารสะอาดดีต่อสุขภาพวัสดุที่นำมาใช้ปรุงอาหารต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมกันถือศีล เวียนเทียน ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ร่วมกันสืบทอดประเพณีที่ดีงามของไทย

จากนั้น นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการฯ อาสาสมัครและเด็กพิการทางสติปัญญา เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์และจำหน่ายดอกบานชื่น เนื่องในโอกาสวันที่ 14 กรกฎาคมของทุกปีเป็น ‘วันเมตตาปัญญาอ่อน’ และปีนี้ ครบรอบ 57 ปี คล้ายวันก่อตั้งมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพด้านต่าง ๆ แก่ผู้พิการทางสติปัญญาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตได้ไม่เป็นภาระครอบครัวและสังคม โดยมีโครงการจ้างงานฝึกทักษะชีวิตให้มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ

นายกรัฐมนตรี กล่าวชื่นชนตัวแทนเด็กพิการทางสติปัญญาว่า มีความสามารถที่จะประกอบอาชีพได้ ขอเป็นกำลังใจให้มีความแข็งแรงทั้งกายใจและเข้มแข็ง พร้อมฝากให้มูลนิธิช่วยดูแลคนพิการทางสติปัญญาครบทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง ทั้งในต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการทางสติปัญญาแบบครบวงจรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น