ระนอง ร่วมฝึก IDMEX 2019 รับมือกรณีภัยจากสึนามิ ณ ท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ต

ระนอง ร่วมฝึก IDMEX 2019 รับมือกรณีภัยจากสึนามิ ณ ท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ต

 

ระนอง- นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วย นายวีรวัฒน์ ศิริกุลพิพัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และจิตอาสาสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง เข้าร่วมรับการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 (Integrated Disaster Management Exercise : IDMEX 2019) กรณีภัยจากสึนามิ ด้านการฝึกปฏิบัติ 6 สถานี ณ ท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ต อ่าวมะขาม ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พร้อมเข้ารับชมการฝึกปฏิบัติด้านการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลสาธารณภัย ซึ่งการฝึก IDMEX 2019 ครั้งนี้ ถือเป็นการเสริมศักยภาพการจัดการสาธารณภัยของประเทศให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยจากภัยพิบัติแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติด้านการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งครอบคลุมทั้งการจัดการศูนย์พักพิงรองรับผู้อพยพ การค้นหา และกู้ภัยการปฏิบัติการทางการแพทย์ การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการสื่อสาร ประสานงาน และสั่งการ การจัดการทรัพยากร และจิตอาสาสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงรับชมนิทรรศการการจัดแสดงเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลสาธารณภัย

ทั้งนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการเตรียมความพร้อมและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินที่เป็นระบบและมีเอกภาพ พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้ทักษะการอพยพหนีภัยอย่างปลอดภัยทั้งนี้ การฝึก IDMEX 2019 ถือเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีความเข้าใจบทบาทภารกิจ

ภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนปฏิบัติการเฉพาะด้าน อีกทั้งยังเป็นการค้นหาปัญหาอุปสรรคที่เป็นจุดอ่อน และปัจจัยแห่งความสำเร็จ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการจัดการภัยจากสึนามิ รวมถึงเป็นต้นแบบการต่อยอดการจัดการในภาวะฉุกเฉินของประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ////

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่