ท่องเที่ยวและกีฬาเมืองย่าโม จัดงาน”เกษตรพ่อพอเพียง”

 

ท่องเที่ยวและกีฬาเมืองย่าโม จัดงาน “เกษตรพ่อพอเพียง”  ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค้าและบริการการท่องเที่ยวและกีฬา ผลผลิตการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อการพัฒนาแหล่งการท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่ชุมชน

นายสุรสิทธิ์ สิงห์หลง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดงาน  “เกษตรพ่อพอเพียง”  ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค้าและบริการการท่องเที่ยวและกีฬา ระหว่างวันที่ 20 – 23 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ  อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้กับชุมชนให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

ขอบคุณภาพจาก : เพจเช็คอินที่เขาใหญ่

สำหรับการจัดงานนั้น จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 20-23  กรกฏาคม 2562 โดยวันที่ 20 ก.ค.นั้น จะมีกิจกรรม “เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ เกษตรพ่อพอเพียง” โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน เป็นการเดิน-วิ่ง ในระยะทาง 5 กม.ภายในพื้นที่ของศูนย์วิจัยดินและน้ำ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา หลังจากนั้นก็จะเป็นพิธีเปิดงาน “เกษตรพ่อพอเพียง”

นอกจากนั้น ภายในงานตลอดทั้ง 3 วัน จะมีกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  การออกร้าน งานศาสตร์ของพระราชา         และศูนย์การเรียนรู้ และร้านค้าของชุมชน การเสวนาทำฝนหลวงในพื้นที่อำเภอปากช่อง อบรมการปลูกน้อยหน่าเพื่อการค้าอย่างมืออาชีพ และการศึกษาดูงาน แปลงสาธิตการผลิตน้อยหน่าพันธุ์ฝ้ายเขียวเกษตร การแสดงดนตรีโฟล์คซองของโรงเรียนในพื้นที่อำเภอปากช่อง การแสดงศิลปิน ติ๊ก ชิโร่

กิจกรรมปรับเปลี่ยนทัศนะ MindSet และสันทนาการ อบรมการจัดการห่วงโซ่คุณค่าทุเรียนไทยในตลาดจีน การแสดงโปงลางของโรงเรียนในพื้นที่อำเภอปากช่อง การอบรมเกษตรโดยใช้ชีวภาพจุลทรีย์และการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ลายจุด

ในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การแสดงวงดนตรีผสม เติ้ล ขลุ่ยไทย และวงชื่นใจ การอบรมเกษตรอินทรีย์ วิถีไทยมาตรฐานการโดยใช้ศาสตร์พระราชา การแสดงธรรมเทศนา “เกษตรพ่อพอเพียง” โดยพระมหาสุทัศน์ วชิรญาโน (หัสดิน)    อุทยานธรรมภูชี้ฟ้า บ้านร่มฟ้าไทย ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย.

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา กดอ่านที่นี่