มศว.ประสานมิตรฝ่ายประถมจัดแสดงโขนจิ๋วที่หาดเจ้าพระยาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

มศว.ประสานมิตรฝ่ายประถมจัดแสดงโขนจิ๋วที่หาดเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

 

นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอสรรพยา  ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ศูนย์ศึกษาภูมิปัญญาไทยในรามเกียรติ์  ในโอกาสจัดโครงการ “ตามรอยพระบาทด้วยศาตร์พระราชา  กิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ บูรณาการรามเกียรติ์กับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้” ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท โดยจัดการแสดงโขนรอบประชาชน ตอน ศึกกุมภกรรณ -ยกรบ ณ เวทีการแสดงโขนบริเวณ หาดเจ้าพระยา หน้าวัดกำแพง หมู่ 1 ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต ครู อาจารย์ ที่มีศักยภาพด้านดนตรี นาฏศิลป์ โขน ได้มีโอกาสแสดงผลงาน เป็นการอนุรักษ์การแสดงดนตรี นาฏศิลป์ โขน ที่เป็นภูมิปัญญาไทย สืบสานและรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยตามจารีตของการแสดงดนตรี นาฏศิลป์ โขน โดยทำกิจกรรมระหว่างวันที่ 6-7 กรกฏาคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท

ผศ.ไตรรัตน์ พิพัฒโภคผล ที่ปรึกษาโครงการศูนย์ศึกษาภูมิปัญญาไทยในรามเกียรติ์ มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)  กล่าวว่า  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) มีกิจกรรมหนึ่งที่เรียกว่า ศูนย์ศึกษาภูมิปัญญาไทยในรามเกียรติ์ ถือได้ว่าเป็นโรงเรียนเดียวในประเทศ ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนโขน ระดับ ป.4 – ป. 6  ฉะนั้นถือเป็นหน้าที่ของเราที่จะสืบสารเรื่องราวของโขน ให้แก่เยาวชน ให้แก่ครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป และในปีนี้ ได้รับเกียรติจากสหประชาชาติ เป็นมรดกโลกที่แตะต้องไม่ได้  จึงจะต้องนำสิ่งต่างๆที่มีอยู่มาเผยแพร่ วัตถุประสงค์อย่างเดียวคือ อยากให้เด็กๆของเราเป็นผู้เพาะเมล็ดพันธุ์ สืบทอดโขนด้วยตัวเอง  ไม่มีสิ่งใดดีกว่าการทำให้คนอื่นเห็น ซึ่งการบอกต่อๆกันไม่เท่ากับการกระทำให้คนได้เห็น

สิ่งที่จะดีมากๆคือการที่เราทำโดยเด็กๆ แล้วเมื่อโตขึ้นพวกเขาจะรักษาวัฒนธรรมนี้ไว้  โครงการของเราคือ ตามรอยพระบาทด้วยศาตร์พระราชา บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ข้อใหญ่ๆที่เราดำเนินตามรอยพระราชาคือ การระเบิดจากข้างใน หมายถึงทุกคนให้ความร่วมมือ เต็มใจที่จะทำ ทั้งผู้ใหญ่ เด็ก ท้องที่ ท้องถิ่น

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดชัยนาท กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น