ผู้ตรวจฯ สำนักนายกฯ ลงพื้นที่สระแก้ว สอดส่องโครงการทุจริต

สระแก้ว – ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ตรวจติดตามแผนงานโครงการแผนปฏิบัติงานจังหวัดสระแก้ว เพื่อรับฟังการชี้แจงของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระแก้วในการสอดส่งโครงการต่างๆในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 9 ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อตรวจติดตามแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมทั้งประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระแก้ว เพื่อรับฟังการชี้แจงของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระแก้วในการสอดส่งโครงการต่างๆในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว หลังจากการประชุมในช่วงบ่ายลงพื้นที่ดูโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านสาธารณสุขเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ที่โรงพยาบาลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

 

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว โรงพยาบาลได้เตรียมการด้านการพัฒนาบุคลากรการขยายพื้นที่ของโรงพยาบาลซึ่งอยู่ระหว่างการขอใช้พื้นที่จาก ตชด. เพื่อรองรับเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจในนิคมอุตสาหกรรม หลังจากนั้นเดินทางดูโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปจังหวัดสระแก้ว ที่ บ้านทับพริก หมู่ที่ 6 ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว การออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าแก่วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแม่บ้านเกษตร โดยเสนอให้มีการวางแผนการบริหารจัดการให้เป็นระบบ เพื่อให้โครงการเกิดความยั่งยืน และ ต่อยอดโครงการให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งควรมีการเก็บข้อมูลมูลค่าการจำหน่ายสินค้าก่อน และ หลังได้รับการออกแบบ และ ส่งเสริมบรรจุภัณฑ์เพื่อจะได้นำข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ต่อไป

——————————–

ภาพโดย/สุชีวิน ปิยะมิตรบัณฑิต

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสระแก้ว กดอ่านที่นี่